Leader Inlandet

Leader Inlandet omfattade sex kommuner i tre län; Eskilstuna, Flen, Gnesta, Kungsör, Nykvarn och Strängnäs, med undantag för stadsområdena Eskilstuna och Strängnäs. Verksamheten genomfördes under Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 och har nu avslutats.

Här kan du hitta dokumentation av projektverksamheten som genomförts med stöd av Leader Inlandet.

Protokoll från Leader Inlandets avslutande Årsstämma 2016-03-18

Projektkatalog som visar samtliga beslutade/genomförda projekt

Broschyrer som visar genomförda delaktiviteter under paraplyprojekten:

Sammanställning av beslutade och utbetalda medel under perioden - totalt och kommunvis

Leader Inlandets slututvärdering

Leader Inlandets utvecklingsstrategi

Om du vill få del av ytterligare material från Leader Inlandet kontaktar du Leader Södermanlands kansli.

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.