Godkända projekt inom insatsområde 2 - Livsstil/livskvalitet

  Idécentrum Kafjärden, 2016-943

Idén är att bruka Jäders församlingshem i Kafjärden, Eskilstuna kommun, som ett idé-/kunskapscentrum för landsbygdsutveckling. Projektet avser en inre ombyggnad/uppgradering för att kunna användas ändamålsenligt till aktiviteter och innehåll. Idécentrum ska nyttjas som marknadsföringsplattform för bland annat lantbrukare och hantverkare inom olika discipliner med entreprenörsanda och produktidéer inom området närodlat/närproducerat.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 495 poäng
LAG-beslut fattat 2016-04-07
Beslutat av Jordbruksverket 2016-07-06
LAG:s kontaktperson för projektet är Bam Björling

Projektägare: Föreningen Kunskapsturism Kafjärden

Projektperiod: 2016-01-28 t.o.m. 2017-12-31

Kontakta projektet:
- Iha Frykman, styrelseordförande, iha.frykman@gmail.com, 070-340 23 24
- Lennie Frykman, projektledare, 
- Jan Brandt, jan.brandt@hotmail.com, 070-844 44 11

Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 397 813 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  195 937 kronor 
 Privat finansiering: 200 000 kronor 
 Ideellt arbete: 441 000 kronor   Skebo i hjärtat av Sörmland, 2016-2207

Syftet är att bibehålla och utveckla attraktionskraften för orten Skebokvarn. Genom en mer funktionell och miljövänligare samlingslokal i Skebokvarnsgården kommer nuvarande och nytillkomna aktiviteter att kunna bedrivas i större omfattning. Ett större kök, där människor tillsammans kan bereda för gemensamma måltider, lära av varandra, ge service till dem där orken tryter samt kunna laga och inta mat tillsammans. Syftet är också att kunna bidra till integrering av nyanlända svenska med hjälp av aktiviteter i form av t.ex. matlagning.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 455 poäng
LAG-beslut fattat 2016-04-07
Beslutat av Jordbruksverket 2016-06-16
LAG:s kontaktperson för projektet är Lucie Bernhardsson

Projektägare: Skebokvarns Bygderåd 

Projektperiod: 2016-03-30 t.o.m. 2017-05-31

Kontakta projektet:
- Sten Elofson, projektledare, sten.elofson@gmail.com, 070-547 41 61
- Walter de Keyzer, kassör, wrdekeyzer@gmail.com, 076-29 03 50

Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 273 099kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  134 512 kronor 
 Privat finansiering: 47 315 kronor
 Ideellt arbete: 194 480 kronor


  Hässelbymuseet steg 2, 2016-5409

Projektet övergripande syfte är att uppföra en 1700-tals timmerstuga samt inreda denna till läsarstuga och museum för att på ett bättre sätt kunna åskådliggör de samlingar av föremål och dokument som samlats in under åren. Projektet vill skapa en etablerad besöks- och studieplats för skolor och enskilda personer som vill läsa eller forska i Gryts socken.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 300 poäng
LAG-beslut fattat 2016-10-04
Beslutat av Jordbruksverket 2019-02-16
LAG:s kontaktperson för projektet är Bertil Karlsson 

Projektägare: Gryts Hembygdsförening

Projektperiod: 2016-08-17 t.o.m. 2019-12-31

Kontakta projektet:
- Mikael Frieberg, projektledare, mikaelfrieberg@yahoo.se, 076-282 80 99
- Monica Sörman, kassör, pr.srman@telia.com, 070-574 46 06

Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 364 932 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  179 743 kronor
 Ideellt arbete: 544 675 kronor

 

  Livskvalitet i Sörmland, 2017-3257

Syftet med projektet är att öka tillgängligheten till natur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning med målet att öka livskvalitén. En ökad tillgänglighet till landsbygden för personer med funktionsnedsättning i synnerhet men även för den breda allmänheten ökar också förutsättningarna för en levande landsbygd.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 430 poäng
LAG-beslut fattat 2017-11-09
Beslutat av Jordbruksverket 2018-12-10

Projektägare:
Handikappföreningarna Sörmland

Projektperiod: 2017-07-17 t.o.m. 2021-06-30

Kontakta projektet:
- Sofia Palmer, Projektledare, resurs@hsod.se, 070-442 46 08
- Helge Andersson, Ordförande Handikappföreningarna Sörmland,  helge.andersson00@bredband.net, , 076-555 82 38

Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 1 085 042 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  534 424 kronor
 Offentlig resurs: 349 293 kronor
 Egen finansiering: 655 487 kronor


  Framtidssatsningen, 2018-1795

Syfte är att utveckla Vingåkersbygden tillsammans med andra aktörer i närområdet, höja livskvalitén samt att göra Vingåker attraktivare för besökare.

Målsättningen med projektet är att:
- Tillsammans med Vingåkers kommun erbjuda lovaktiviteter för traktens ungdomar.
- Erbjuda nya events via paketerade lösningar med omkringliggande verksamheter.
- Starta upp kontinuerliga träffar på äldreboenden där de äldre får prova på luftgevärsskytte med skyttesimulatorn.
- Öka uthyrningen av lokalerna.
- Öka tävlingsverksamheten vid sidan om klubbens egen tävlingsverksamhet

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 450 poäng
LAG-beslut fattat 2018-09-15
LAG:s kontaktperson för projektet är Annelie Allard
Beslutat av Jordbruksverket 2019-03-08

Projektägare:
Vingåkers jaktskytteklubb

Projektperiod: 2018-09-30 – 2019-06-30

Kontakta projektet:
- Johan Hamilton, johan1.hamilton@gmail.com, 073-615 45 74
- Lennart Mählqvist, kassör, lennart.mahlqvist@telia.com, 070-9444301
- Denny Bergelin, elmontage-annica@telia.com, 070-6455521

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 525 273 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  258 717 kronor

 

 MakerSpace Västra Mälardalen, 2019-278

Målet med projektet är att starta och driva ett MakerSpace i Kungsör. MacerSpace är en verkstadsliknande mötesplats som uppmuntrar till delning av kunskap, verktyg och idéer. Projektet har vuxit fram från en förstudie om MacerSpace i Kungsör, som visade att det finns ett stort intresse för, och behov av mötesplatser för teknikintresserade även på landsbygden. MakerSpace finns i flera av Sveriges större städer, men det saknas exempel på mindre orter och landsbygd. Teknik kan bli ännu en gräns mellan stad och land, det här projektet har för avsikt att motverka det. 

Se nyhetsinslag om projektet på Västmanlands Television

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 470 poäng
LAG-beslut fattat 2019-02-13
Beslutat av Jordbruksverket 2019-05-29
LAG:s kontaktperson för projektet är Lars Wigström

Projektägare:
List Västra Mälardalen

Projektperiod: t.o.m. 2020-06-02

Kontakta projektet:
- Projektledare, Stefan Aurusell, stefan@aurusell.se, 073-985 49 09

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 81 070 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  39 930 kronor


 Karin Larsson – hantverksprojekt och utställning, 2018-4557 

Projektets mål är att i samverkan med lokala hantverkare och hembygdsföreningar skapa konstutställningar med konstnärinnan och formgivaren Karin Larsson som inspirationskälla. Karin var banbrytande på sin tid och en av vårt lands mest betydelsefulla personer inom svensk heminredning och formgivning.

Projektet kommer att inventera och kontakta områdets hantverksaktörer och initiera nya samarbeten mellan hantverkare och andra intresserade. Projektets deltagare kommer sedan att skapa egna hantverk i Karins Larssons anda. De producerade verken kommer slutligen att visas på sommarutställningar i bygdegårdar och genom mobil utställning på andra platser.

Syftet med projektet är att bidra till landsbygdens kulturella utbud, utveckla design- och hantverkskunskap på landsbygden, stärka företagens möjlighet till försörjning inom hantverksområdet samt bidra till social inkludering och etnisk/kulturell integration.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 365 poäng
LAG-beslut fattat 2019-02-13
Beslutat av Jordbruksverket 2019-04-02
LAG:s kontaktperson för projektet är Bam Björling

Projektägare:
Torshälla Hembygdsförening Sankt Olofs Gille

Projektperiod: t.o.m. 2020-09-30

Kontakta projektet:
- Tryggve Lundh, tryggve.lundh@gmail.com, 0763407415 

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 334 163 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  164 587 kr

 

 Vi skapar ett digitalt vardagsrum i Stallarholmen!, 2019-199

Syftet med projektet är att skapa en digital mötesplats i form av en interaktiv hemsida för Stallarholmen, som ska öka områdets attraktionskraft. Projektet har vuxit fram som ett resultat av Leader projektet ”Service och liv på landet” vars syfte är att få igång processer som leder till vision och handlingsplan för deltagande orter. I Stallarholmen var en slutsats av denna process att förbättra samarbetet och kommunikationen med hjälp av en digital mötesplats. Det digitala vardagsrummet utformas efter medborgarnas behov och ska vända sig till både stallarholmsbor, sommarboende, turister och människor som funderar på att bosätta sig i Stallarholmen. 

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 385 poäng
LAG-beslut fattat 2019-02-13
LAG:s kontaktperson för projektet är Cenneth Åhlund
Beslutat av Jordbruksverket 2019-05-02

Projektägare:
Drömfabriken i Stallarholmen

Projektperiod: 2019-05-01 t.o.m. 2020-12-31

Kontakta projektet:
- Projektägare, Stefan Seidel, stefan@dromfabriken.net, 070-285 10 25
- Drömfabriken, info@dromfabriken.net

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 200 390 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  98 700 kronor


 Länna sår och skördar, 2019-1291

Projektägarna vill undersöka hur de kan skapa en mer hållbar och lokal matförsörjning i bygden. Projektet har två mål. Dels att sammanställa en inventering av resurser och förutsättningar för en mer resilient matförsörjning i bygden. Dels att skapa en pilotodling tillsammans med Länna förskola och en gemensam skördemarknad med Länna Hembygdsförening. Det primära syftet med projektet är att bidra till en hållbar lokal matförsörjning i Länna, men projektet förväntas även stärka gemenskapen i bygden, bidra till kunskapsöverföring och väcka barns intresse för matens ursprung.  

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 385 poäng
LAG-beslut fattat 2019-05-08
Beslutat av Jordbruksverket 2019-10-17
LAG:s kontaktperson för projektet är Cenneth Åhlund

Projektägare: Annica Gustafsson

Projektperiod: 2019-05-31 t.o.m. 2020-01-31

Kontakta projektet:
- Projektledare, Annica, Gustafsson, 070-734 85 71, annicavgustafsson@gmail.com
- Projektledare, Vanda, Kehr, 073-642 76 10, vandakehr@gmail.com

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 119 761 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  58 987 kronor


 64 fröer och film(er) för en smart landsbygdsutveckling i Sörmland, 2019-2248

Erfarenheter visar på att den Sörmländska landsbygden är full av utvecklingskraft, men kraften stannar oftast i den enskilda bygden. Länsbygderåd Södermanland har samlat utvecklingsgrupper från hela länet för samtal om hur man gemensamt skall utveckla landsbygden. De viktigaste punkterna var ett ökat behov av erfarenhetsutbyte. Syftet med det här projektet är att bidra till erfarenhetsutbyte genom att visa på goda exempel på vad som görs och kan göras för ett klimatsmart samhälle och en dynamisk smart byautveckling. Målet med projektet är att ta fram film- och textmaterial som visar på goda exempel samt att genomföra workshops där det framtagna materialet används som verktyg.

Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 325 poäng
LAG-beslut fattat 2019-06-19
Beslutat av Jordbruksverket 2019-11-12
LAG:s kontaktperson för projektet är Cenneth Åhlund

Projektägare: Länsbygderåd Södermanland

Projektperiod: 2019-06-20 t.o.m. 2020-06-30

Kontakta projektet:
- Projektledare, Peter, Eklund, 070-275 01 68, peteklund@gmail.com
- Ordförande, Erik, Granbeck, erik.granbeck@strangnas.se
- Birgit Andersson, 076-141 75 84, hssl.sormland@gmail.com

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 158 687 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  81 159 kronor


 Planetskötare i praktiken, barn planterar och skyddar träd, för klimatet och för mångfalden (förstudieprojekt), 2019-2343

Många människor känner idag oro för vad klimatförändringarna ska innebära, framförallt för deras barns framtid. Denna oro kan bli passiviserande om man inte kan göra något konstruktivt för att bromsa denna förändring. Det finns ett dokumenterat behov av trädplantering globalt och lokalt för att skapa koldioxidsänkor. Det här projektet kommer att undersöka förutsättningarna för, och i liten skala pröva möjligheten för, att barn som en del i undervisningen kan plantera och skydda träd. Syftet är att bidra till åtgärder för klimat och miljö genom att markägare, kommun, skolor, föräldrar och barn samverkar kring trädplantering och även lär sig mer om trädens roll i ekosystemet. 

Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 460 poäng
LAG-beslut fattat 2019-06-19
Beslutat av Jordbruksverket 2019-11-13
LAG:s kontaktperson för projektet är Cenneth Åhlund

Projektägare: Änggärdet Ekonomisk förening

Projektperiod: 2019-06-20 t.o.m. 2019-12-31

Kontakta projektet:
- Projektledare, Tomas, Ögren, 070-642 10 50, utogren@gmail.com

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 47 570 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  23 430 kronor

 Åker skapa, 2019-865

Syftet med leaderprojektet är att skapa förutsättning för utveckling av bygden Åker genom ett organiserat, strategiskt arbete för utveckling av service och infrastruktur. Målet med projektet är att sammanställa näringslivets och befolkningens behov av service och infrastruktur samt att ta fram en handlingsplan för genomförande i samarbete med berörda aktörer i bygden och kommunen. Målsättningen är även att starta igång arbete utifrån den handlingsplan som tas fram.

Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 360 poäng
LAG-beslut fattat 2019-09-18
Beslutat av Jordbruksverket 2020-02-03
LAG:s kontaktperson för projektet är Agneta Pettersson

Projektägare: Porten Ideell förening

Projektperiod: 2019-05-31 t.o.m. 2020-06-30

Kontakta projektet:
- Projektledare, Ylva Binder, 073-441 47 50, ylva.binder@yahoo.com
- Del av styrgrupp, Karolina Zander, 0152-291 36, karolina.zander@strangnas.se

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 368 835 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  181 665 kronor

 Trygghet och trivsel på Violentorget genom lokal platssamverkan, 2019-275

Violentorget upplevs av många som oattraktiv plats som är otrygg att vistas på, framförallt kvällstid då den är mörk och det ofta skapas “häng” av unga män. Polisen har även registrerat droganvändning och drogförsäljning på platsen. Flens kommun, Prins Wilhelmgymnasiets elevkår och Samhällsbyggnadsbolaget Lästen AB är överens om att de vill samverka för att åstadkomma en positiv förändring av platsen.

Syftet med projektet är att bidra till att skapa en tryggare, mer attraktiv, inkluderande och trivsammare miljö på och kring nedre och övre Violentorget i Flens stad, genom platssamverkan. Målet med projektet är att genomförande en trygghetsanalys i det aktuella området samt skapa en organisation och struktur för en långsiktig platssamverkan där alla aktörer är införstådda vad deras ansvar, mandat och skyldigheter är, samt en framtagen affärs- och verksamhetsplan.

Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 430 poäng
LAG-beslut fattat 2019-09-18
Beslutat av Jordbruksverket 2020-02-14
LAG:s kontaktperson för projektet är Gunilla Malm

Projektägare: Flens kommun

Projektperiod: 2019-08-20 t.o.m. 2020-12-31

Kontakta projektet:
-Brottsförebyggande samordnare, Jessica Ekermann, 0157-430 002, 073-201 50 63, jessica.ekermann@flen.se

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat):  233 662 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:   115 088 kronor


 Höghöjdsbana, 2019-3802

Katrineholms Äventyrsklubb vill locka kommunens invånare ut i naturen genom äventyr. Syftet med projektet är att fler i området ska hitta ut i naturen och intressera sig för naturen och dess värden samt att nå personer som kanske inte vanligtvis intresserar sig i dessa frågor. Målet med projektet är att skapa en natur och äventyrsanläggning med flera olika alternativa utmaningar som kan få människor att växa och utmana sin egna tryggehtsgränser. Anläggningen kommer bland annat bestå av höghöjdsbana och hinderbana. Banan kommer vara miljövänlig utan skador på träd. Hinderbanan som är säker att använda utan instruktör kommer att vara tillgänglig gratis för alla som besöker området.

Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 470 poäng
LAG-beslut fattat 2019-12-18
LAG:s kontaktperson för projektet är Thomas Lövgren

Projektägare: Katrineholms Äventyrsklubb

Projektperiod: 2019-10-04 t.o.m. 2020-12-31

Kontakta projektet:
- Projektansvarig, Jarmo Lithander, 073-023 80 69, jarmo@skogochungdom.se
- Ekonomiansvarig, Per Carlsson, 073-023 80 69, info.vsu@gmail.com

Status: Väntar på beslut från Jordbruksverket

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat):  350 427 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:   172 598 kronor


 Valla IP Aktivitetspark, 2019-2113

 Syftet med projektet är att bidra till förbättrad hälsa i Valla med omnejd genom att skapa ytor för spontanidrottande samt rörelse för alla. Målet med projektet är att anlägga en aktivitetspark som innehåller: motorikbana, gräsytor, näridrottsplats med konstgräs och sarg, konstgräsfotbollsplan, lekytor i form av konstgräsbeklädda kullar samt löparbanor. I projektet ingår också flera aktiviteter för ungdomar och vuxna som kommer genomföras under projekttiden och som sedan kommer fortleva att projektet avslutas. Aktivitetsparken kommer att bli en naturlig samlingsplats för alla människor i och omkring Valla. Aktivitetsparken kommer att genomsyras av gemenskap, integration, spontanidrottande och rörelseglädje.

Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 380 poäng
LAG-beslut fattat 2020-02-19
LAG:s kontaktperson för projektet är Thomas Lövgren

Projektägare: Valla Idrottsförening

Projektperiod: 2019-05-11 t.o.m. 2020-12-31

Kontakta projektet:
- Projektledare, Mathias Fredriksson, 073-789 34 68, mathias@vallaidrottsforening.se
- Kanslist, Solveig Fredriksson, 0150-660 623, kansli@vallaidrottsforening.se

Status: Väntar på beslut från Jordbruksverket

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat):  1 449 000 kronor 
 Övrigt offentligt Stöd: (Allmänna Arvsfonden)   1 426 000 kronor

 Obemannad butik i Valskog, 2019-4514 

Valskog är ett samhälle som tillhör Kungsörs kommun på vägen mellan Köping o Arboga. Här bor Ca 1200 personer varav 700 i Valskog tätort. Trots att samhället är välbesökt och eftertraktat saknas en del samhällsservice, däribland en matvarubutik. En ekonomisk förening har startats med syftet att utveckla bygden, de driver nu leaderprojektet som har som mål att skapa en obemannad butik i Valskog. Genom att starta en obemannad matbutik med ett sortiment av dagligvaror vill föreningen ge de boende och de som tillfälligt vistas på orten, en ökad samhällsservice.

Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 500 poäng
LAG-beslut fattat 2020-02-19
LAG:s kontaktperson för projektet är Karin Sjöstedt

Projektägare: Valskogbygden i utveckling ekonomisk förening

Projektperiod: 2020-01-09 t.o.m. 2020-12-31

Kontakta projektet:
- Projektägare, Ingrid Dorsander Andersson, 073-340 57 90, ingrid@aspagard.se
- Ekonomiansvarig, Christina Karlsson (kicki), 070-222 64 95, kicki61@telia.com

Status: Väntar på beslut från Jordbruksverket

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat):  147 735 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:   72 765 kronor


 Förstudie: Byahus och tillhörande bostäder i Läppe, 2020-241 

Vid flera undersökningar har det visat sig finnas ett starkt behov av en samlingspunkt, och nya bostäder, för Läppes fortsatta utveckling. I dag saknar Läppe en gemensamhetslokal och en mångfald av bostäder för både yngre och äldre. Det finns dock ett stort lokalt engagemang för bygden, och byalaget har under flera år arbetat för denna idé. Detta leaderprojekt innefattar att byalaget Kreativa Läppe i samverkan med Vingåkers kommun ska genomföra en förstudie, där målet är att ta fram ett adekvat underlag för att förverkliga byalagets slutmål: att få ett byahus med olika former av bostäder i anslutning. 

Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 355 poäng
LAG-beslut fattat 2020-02-19
LAG:s kontaktperson för projektet är Regina Westas Stedt

Projektägare: Vingåkers kommun

Projektperiod: 2020-01-27 t.o.m. 2021-06-30

Kontakta projektet:
- Projektledare, Rose Marie Hellén, rosemarie.hellen@vingaker.se
- Byalaget Läppe, Börje Sandberg, borje.sand.berg@hotmail.com
- Kommun kontaktperson, Sara Sjöqvist, 073-980 60 73, sara.sjoqvist@vingaker.se

Status: Väntar på beslut från Jordbruksverket

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat):  222 632 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:   109 654 kronor


 Discgolfbanan i Vingåker, 2020-1323

Projektet började med att Robin Stensson, 15 år hittade sporten under våren 2019. Han fastnade direkt och spenderade nästan varje dag hela sommaren med att åka buss från Vingåker till Högsjö för att sedan cykla från Högsjö till Brevens bruk för att spela på deras fina discgolfbana. Han ville självklart ha en discgolfbana i sin stad och letade efter möjligheter om att göra sin dröm till en verklighet. Målet med leaderprojektet är att anlägga en discgolfbana i Vingåker som finns tillgänglig för invånare och besökare. Discgolfen är en sport som verkligen går att utöva för alla, sporten är billig den är inte fysiskt krävande och individuell så ung eller gammal, motionär eller erfaren spelare det spelar verkligen ingen roll.

Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 500 poäng
LAG-beslut fattat 2020-06-15

Projektägare: Katrineholms Discgolfklubb

Projektstart: 2020-03-27

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat):  194 379 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:   95 739 kronor


 CIP, Civila insatspersoner i Södermanland, 2020-1145

Syftet med projektet är att bidra till ett likvärdigt skydd i Sverige genom att stärka förmågan hos den lokala räddningstjänsten på landsbygden med hjälp av Civila insatspersoner (CIP). Civila insatspersoner är frivilliga personer som bor, eller ofta finns i ett område, vilka utbildas med inriktning på första åtgärder vid brand och första hjälpen. En tidig insats kan vara skillnaden mellan liv och död då tidsfaktorn ofta har mycket stor betydelse vid räddningsinsatser. Målet med leaderprojektet är att samordna, bilda, utbilda och utrusta två nya CIP-områden samt att utrusta etablerade områden med hjärtstartare

Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 340 poäng
LAG-beslut fattat 2020-06-15

Projektägare: Brandskyddsföreningen Södermanland

Projektstart: 2020-03-14

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat):  434 195 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:   213 857 kronor
 Aktivitetspark och mötesplats i Stallarholmen, Strängnäs kommun, 2019-3221

Syftet med projektet är att bidra till att ge barn och unga i Stallarholmen en meningsfull, aktiverande och social fritid genom att skapa en aktivitetspark. Projektets innehåll har tagits fram i ett samarbete mellan invånare, föreningar och företag i Stallarholmen samt kommunen och fritidsgårdarna. Delar av projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden det består av: parkour, utegym, pumptrack, klättring samt lekutrustning. Det som ingår i den Leader finansierade delen av projektet är: framtagande av skisser med landskapsarkitekt och lokalsamhället, genomföra geoteknisk undersökning samt att skapa kreativa hängytor och kreativ belysning. Förhoppningen är att projektet även kan väcka ungdomars intresse och engagemang i samhällsfrågor genom att  ungdomar får vara med och påverka besöksmål i sin närmiljö.

Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 400 poäng
LAG-beslut fattat 2020-06-15

Projektägare: Strängnäs kommun

Projektstart: 2019-08-23

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat):  415 668 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:   12 732 kronor
 Övrig offentlig medfinansiering
 (Strängnäs kommun) 
 192 000 kronor

 Utomhusgym i Björsund, 2020-1998

Syftet med projektet är att boende i Björsund ska få ökad möjlighet till friskvård i närheten av sitt hem. Målet med projektet är att färdigställa ett utomhusgym i Björnsund.

Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 370 poäng
LAG-beslut fattat 2020-06-15

Projektägare: Björsunds Byalag

Projektstart: 2020-05-24

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat):  66 330 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:   32 670 kronor

 Gym i Björkvik, 2019-3454

Björkvik är beläget ca 3 mil från närmaste större ort och därmed behöver invånarna åka långt för att besöka ett gym. För att värna om ortsbornas hälsa och miljön ska Björkviks Idrottsförening därför starta ett lokalt föreningsdrivet gym. Detta kommer vara en ny samlingspunkt för ortsborna som bidrar till ökad gemenskap. Gymmet kommer placeras i en befintlig sporthall som är belägen i tätorten. Projektet drivs det som ett projektstöd till företag. 

Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 430 poäng
LAG-beslut fattat 2020-09-21

Projektägare: Björkviks Idrottsförening

Projektstart: 2019-09-10

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat):  200 000 kronor 
 Privat finansiering:   200 000 kronor
 Framtidens viltförvaltning - en behovsanalys och utvärdering av befintligt förvaltningssystem, 2021-1971

l Södermanland är populationen av klövvilt stor och ökande. Skador som uppstår på skog, grödor, i trädgårdar och i trafiken är hämmande för landsbygdens utveckling. Viltet är även en resurs för friluftslivet och bidrar till den nödvändiga diversifieringen och kommersialiseringen av landsbygdens företag. Det pågår insatser för att balansera mängden foder med viltstammarnas storlek men ändå ökar skadorna och viltpopulationen.

Syftet med leaderprojektet är att neutralt identifiera behov och förslag på aktiviteter som skapar förutsättningar till en långsiktig och hållbar förvaltningsmodell för frilevande klövvilt.

Det övergripande målet med projektet är att i dialog ha identifierat minst fem åtgärder som kan utgöra underlag för en ny viltförvaltningsmodell. Åtgärderna ska vara konkreta, genomförbara, väl förankrade bland intressenter, vara tidsatta och någon organisation ska ha utsetts som ansvarig för att leda insatsen.

Målet är även att deltagarna, utifrån löpande utvärderingar, upplever en ökad kunskap om vilka incitament som styr klövviltsförvaltningen samt ökad kunskap om varandras syn på hur klövviltet påverkar landskapet och förutsättningarna till entreprenörskap.

Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 400 poäng
LAG-beslut fattat 2021-05-31

Projektägare: AGROÖST IDEELL FÖRENING

Projektstart: 2021-05-07

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat):  333 522 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  159 748 kronor
 Offentliga resurser  4 524 kronor

 PROJEKTPLAN Service och handel i Lindberga by-Österåker, 2021-1887

Behovet av trygghetsboende för äldre är stort och växande. Det gäller i Vingåkers kommun såväl som nationellt. Ålderspuckeln av 40-talister kommer att ha behov av anpassat boende, vård och omsorg och samtidigt har små kommuner utmaningar att tillgodose detta på ett tillfredsställande sätt. Hemtjänst till personer som bor kvar i egna hem tillhandahålls, men utspridda hushåll på landsbygd ger tidsförluster och belastar miljön. Ofrivillig ensamhet och ohälsa hos äldre som bor kvar i egna hem är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Lindberga by vill skapa ett trygghetsboende med egna lägenheter och gemenskapsytor för samvaro och aktiviteter där de boende tar hand om varandra, umgås och hjälps åt.

Leaderprojektet syftar till att förverkliga en byggemenskap för äldre i Österåker socken/Vingåker, vilket gör det möjligt för äldre att bo kvar i sin hembygd samt gynnar boenderotation i bygden. Målet med projektet är att utforma en handlingsplan som innehåller fastställd organisation och affärsmodell med finansieringslösning, avtal med totalentreprenör för byggnation och byggstart, avtal med serviceleverantörer samt överenskommelser med samarbetspartners.

Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 360 poäng
LAG-beslut fattat 2021-09-20

Projektägare: Lindberga by Ekonomisk förening

Projektstart: 2021-05-03

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat):  195 158 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  96 122 kronor

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.