Godkända projekt inom insatsområde 4 - Besöksnäring/turism


   Utställning Axel Oxenstierna, 2018-159

Syftet med projektet är att i Jäders kyrkstallar, i Kafjärderns församling, Eskilstuna kommun, skapa en utställning om f.d. rikskanslern Axel Oxenstierna och Sveriges stormaktstid. Förhoppningen är att utställningen blir ett besöksmål av riksintresse som ökar antalet turister/besökare i närområdet och i Mälardalen. Andra inom besöksnäringen gynnas genom marknadsföring av ex besöksmål, boenden och matställen i samband med utställningen.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 410 poäng
LAG-beslut fattat 2018-09-07

Projektägare: Kunskapsturism i Kafjärden

Projektperiod: 2019-01-01 t.o.m. 2019-05-31

Kontakta projektet:
- Jan Brandt, bitr projektledare, 070-844 44 11, jan.brandt@hotmail.com
- Iha Frykman, ordförande Föreningen Kunskapsturism Kafjärden, 070-340 23 24, iha.frykman@gmail.com

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  647 120 kr 
Privat finansiering:  318 730 kr

 

  Musik i sörmländska kulturmiljöer, 2018-700

Katrineholms Kammarmusikförening, tillsammans med Julitafestivalen, Nyköpings Kammarmusikförening, Ekensholms Slott, Follökna, Spetebyhall och Stålboga, kommer att ge ut en katalog över musikarrangemang som kommer att genomföras på Sörmländska kulturmiljöer under sommarhalvåret. De kommer även att upprätta en hemsida, för att elektroniskt kunna sprida samma budskap och också ha en interaktiv kontakt med besökare. Syftet med projektet är att öka besöksnäringen i Södermanland genom att förbättra informationen om kulturutbudet vid områdets konsertplatser och kulturmiljöer.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 400 poäng
LAG-beslut fattat 2019-02-13

Projektägare: Katrineholms kammarmusikförening

Projektperiod: t.o.m. 2019-11-30

Kontakta projektet:
- Projektledare, Bosse Lundgren, bosse.g.lundgren@gmail.com, 073-981 64 29

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):   40 535 kr 
LAG-pott:  19 965 kr


 Vasaveckorna i Strängnäs leaderområden, 2019-1086

Föreningen Vasaspelet har, sedan 2015, arbetat med att levandegöra historien kring valet av Gustav Vasa som kung utanför Domkyrkan i Strängnäs 1523, genom att sätta upp en historisk teater i Strängnäs. Syftet med leaderprojektet är att stötta utvecklingen av konceptet genom att skapa förutsättningar för evenemanget “Vasaveckorna i Strängnäs” i hela kommunen och därmed även inkludera socknar utanför själva staden Strängnäs. Målet med projektet är att genomföra en förstudie som resulterar i ett förslag på organisation som håller igång Vasaveckorna och utvecklar dem till jubileumsåret 2023.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 360 poäng
LAG-beslut fattat  2019-04-10

Projektägare: Föreningen Vasaspelet i Strängnäs

Projektperiod: 2019-04-30 t.o.m. 2019-12-31

Kontakta projektet:
- Maria Von Beetzen,070-593 41 30, mariavonbeetzen@strangnas.com

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):   50 000 kr 
Offentligt stöd från övriga:  25 000 kr
Privat finansiering:  10 000 kr
Övrig privat finansiering:  35 000 kr

 

 Matmarknad i Vingåker, initieringsfas,  2019-1659 

I en tid där klimatet påverkar oss alla så är närproducerad och ekologisk mat högt prioriterad fråga hos invånare, företagare och politiker. Vingåkersbygden har flera aktörer inom området, men det finns en avsaknad av en gemensam plattform för att kunna marknadsföra varor och produkter till konsumenterna. Det har framkommit ett behov att förenas under gemensamma evenemang och marknadsföringskanaler för att lyfta våra lokala producenter och aktörer. Syftet med leaderprojektet är att undersöka möjligheterna att skapa en Matmarknad i Vingåker. Projektet ska ge svar på frågorna var, när och hur marknaden ska genomföras.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 300 poäng
LAG-beslut fattat  2019-05-07

Projektägare: Samverkarna Vingåker

Projektperiod: 2019-05-31 t.o.m. 2020-04-30

Kontakta projektet:
- Föreningsordförande: Kjell, Sternberg, 076-351 93 70, info@sternbergs.eu
- Föreningskassör: Loove Pettersson, 070-816 74 84, loove.pettersson@telia.com

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):   75 006 kr 
LAG-pott:  36 944 kr


 Utveckling av besöksmålet Julita gård - kulturmiljöer i världsarvsklass. Delprojekt landskapsanalys, 2019-4361 

Projektet är en del i ett större arbete med att utveckla Julita gård som besöksmål och destination, där Stiftelsen Nordiska museet kommer undersöka förutsättningarna för om Julita gård kan bli ett världsarv. Syftet med leaderprojektet är att med hjälp av en landskapsanalys se vilka spår som finns bevarade i dagens landskap och att peka ut landskapets kulturhistoriska värden. Målet med projektet är genomföra en landskapsanalys av den historiska odlingsmarken. Projektet är ett företagsstöd.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 370 poäng
LAG-beslut fattat  2020-02-19

Projektägare: Stiftelsen Nordiska museet

Projektperiod: 2019-11-20 t.o.m. 2020-12-31

Kontakta projektet:
- Avdelningschef Julita gård, Eva Skyllberg, 070-829 66 82, eva.skyllberg@nordiskamuseet.se

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):   200 000 kr
Privat finansiering:  100 000 kr

 Förstudie utställning och upplevelseplats "Karl och Kristina", Sundbyholm, 2020-3299

Förstudiens mål är att ta fram ett innehåll till en utställning och upplevelseplats för olika åldrar om paret Karl Karlsson Gyllenhielm (1574-1650) och Kristina Ribbing (1593-1656). Paret har haft stor betydelse för området kring Sundbyholm. De byggde upp slottet och skapade Gyllenhielmska skolan. Utställningen och upplevelseplatsen gör det också möjligt att berätta om livet på och kring Sundbyholm. Projektets syfte är att bidra till besöksnäringen i området samt att bidra till folkbildning och en stärkt identitet.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 330 poäng
LAG-beslut fattat 2020-12-14

Projektägare: Eskilskällans Vänner

Projektstart: 2020-11-29

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):   26 800 kr
Privat finansiering:  13 200kr

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.