Godkända projekt

Våra egna projekt -Mer om projektet

 

Service & liv på landet
Kommun: Vingåker, Katrineholm, 
Flen, Gnesta, 
Nykvarn,  Strängnäs, 
Eskilstuna och Kungsör

GPS - Grymt praktiskt styrmedel för 
hållbar utveckling Leader Södermanland
Kommun: Vingåker, Katrineholm,  
Flen, Gnesta, 
Nykvarn,  Strängnäs, 
Eskilstuna och Kungsör


Insatsområde 1 - Entreprenörskap - Mer om projekten

  

Grönsaker på friland - ett bidrag till angelägna
samhällsutmaningar. förstudie
Kommun: Vingåker, Katrineholm, Flen, Gnesta, 
Nykvarn, Strängnäs, Eskilstuna och Kungsör

Verktygstillverkning och utveckling av Mellösaverken
Kommun: Flen

 

Samverkan för idéutveckling och innovation
inom lantbruksnäringen
Kommun: Katrineholm och Eskilstuna

 

Fisk och Grönsaksodling i Kretsloppsbaserad
RAS anläggning inomhus
Kommun: Vingåker, Katrineholm, Flen, Gnesta,
Nykvarn, Strängnäs, Eskilstuna och Kungsör

Affärsplan Näshulta
Kommun: Eskilstuna

 

Martin Brolin - gårdsbutik
Kommun: Strängnäs

Annica Skoog Wäsby Magasin/
Lars Skoogs Fastighets AB
Kommun: Eskilstuna
   
Passion för mat
Kommun: Eskilstuna
   
Hjärterum - Kulturfestival på Hjärtegården
i Örberga

Kommun: Kungsör
   
Mellösaverken AB
Kommun: Flen
   
Växthus Bommersvik Aktiebolag
Kommun: Nykvarn
   
Klara, färdiga, gå!
Kommun: Strängnäs
   
SkapaBalans, Attefall
Kommun: Flen
   
Peter Ohlsson (Vinterpark)
Kommun: Nykvarn
   
Grönsaksodling på friland - ett bidrag till angelägna
samhällsutmaningar. Genomförandeprojekt. 
Kommun: Vingåker, Katrineholm, Flen, Gnesta,
Nykvarn, Strängnäs, Eskilstuna och Kungsör
   
Sörmland - ett äppellandskap
Kommun: Vingåker, Katrineholm, Flen, Gnesta, 
Nykvarn, Strängnäs, Eskilstuna och Kungsör
   

Vinägerfabrik på Högtorp gård i Mellösa
Kommun: Flen

Hundträningsgård
Kommun: Eskilstuna

Framtidens Teknikrum, 2020-982
Kommun: Strängnäs 

Maskinsamverkan i äppellandskapet Sörmland, 2020-1386
Kommun: Flen

Kälbro Trädgård ekologisk äppelodling, 2020-1857
Kommun: Eskilstuna

Hållbar lokal varuhandel, 2021-120
Kommun: Eskilstuna

Installation av stenkvarn på Ekenäs Kvarn för mjölproduktion, 2021-178
Kommun: FlenInformation om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.