Engagera unga i utvecklingsarbetet

         

På denna sida avser vi att dela med oss av de erfarenheter vi gör i projektet GPS och kommer kontinuerligt uppdatera tips för andra som vill jobba med unga.

Många vill engagera unga i utvecklingsarbete men ställer sig frågan, ”Hur gör vi och vill de unga vara med?”
För att jobba med dessa frågeställningar driver vi i Leaderföreningen ett projekt GPS – Grymt Praktiskt Styrmedel för hållbar utveckling i Leader Södermanland.

Vår metod är att:

Tillsammans med 8 föreningar;
1. Genomföra Vuxenträffar där vi diskuteras ungas engagemang i bygden.
2. Genomföra ungdomsträffar.
3. Genomföra ungdomsledda aktiviteter.
4. Diskutera strategi för långsiktigt arbete med ungas inkludering

Utifrån erfarenheterna av arbetet i de 8 bygderna är målsättningen att vi ska ta fram ett handledningsmaterial/ inspirationsskrift som bygder kan använda i sitt utvecklingsarbete.

Kontaktperson
Åse. Classon
Projektledare
Telefon: 070-581 35 50
Epost: ase.classon@leadersodermanland.se

Engagera unga i bygdens utvecklingsarbete: 
Hur ser unga på sin egen bygd? Finns det bygdeplan, vad tycker unga om denna, behov av revidering?
Vilka utvecklingsmöjligheter och behov ser de unga? Finns planer på lokal utvecklingsplan – gör unga delaktiga.
Stötta ungas utvecklingsidéer (utan att curla dem)
Skapa inspirerande mötesplatser för att inkludera unga i utvecklingsarbetet
Strategi för långsiktigt arbete med bygdens ungdomar

Engagera unga i kommunens utvecklingsarbete
Kommunala mål och strategier, hur blir unga engagerade?

Engagera unga i regionens utvecklingsarbete
Hur blir unga/bygder delaktiga i det regionala utvecklingsarbetet?

Leader föreningen
Hur blir unga inkluderade i Leaderabetet?
Hur gör vi unga inkluderade i arbetet med vår strategi?
Hur blir fler unga delaktiga i lokala projekt? – ideer som de unga har själva har samt att stimulera att unga blir delaktiga vid utvecklings idéer som finns. 


Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.