Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

Deadlines för ansökningar 2021

Publicerat 2021-06-30

 

 

Det är Leader Södermanlands styrelse, även kallad LAG, som tar projektbeslut. LAG har 6 möten under 2021 där beslut om projekt kan fattas. Ansökan skickar ni in i Jordbruksverkets e-tjänst. Mer information om ansökan hittar ni här. Kontakta gärna Leader Södermanlands kansli innan ni skickar in ansökan. För att hinna behandla ansökan till mötet behöver den vara inne på Jordbruksverkets e-tjänst i god tid före LAG:s möte. Stoppdatum är därför satt minst fyra veckor innan beslutsmöte (LAG-möte). 

Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2021:

- 11 januari (till LAG-mötet den 8 februari)
- 22 februari (till LAG-mötet den 22 mars) 
- 3 maj (till LAG-mötet den 31 maj)
- 23 augusti (till LAG-mötet den 20 september)
11 oktober (till LAG-mötet den 8 november)
15 november (till LAG-mötet den 13 december)

Det är högt söktryck just nu, vi hanterar fullständiga ansökaningr i den ordning som de inkommer till kansliet. Det innebär att din ansökan kan få invänta ett senatre beslutsmöte även om ansökan inkommer innan stoppdatum. 

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.