Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

Deadlines för ansökningar 2021

Publicerat 2021-04-30

 

 

Det är Leader Södermanlands styrelse, även kallad LAG, som tar projektbeslut. LAG har 6 möten under 2021 där beslut om projekt kan fattas. Ansökan skickar ni in i Jordbruksverkets e-tjänst. Mer information om ansökan hittar ni här. Kontakta Leader Södermanlands kansli innan ni skickar in ansökan. För att hinna behandla ansökan till mötet behöver den vara inne på Jordbruksverkets e-tjänst i god tid före LAG:s möte. Stoppdatum är därför satt minst fyra veckor innan beslutsmöte (LAG-möte). 

Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2021:

- 11 januari (till LAG-mötet den 8 februari)
- 22 februari (till LAG-mötet den 22 mars) 
- 3 maj (till LAG-mötet den 31 maj)
30 augusti (till LAG-mötet den 20 september)
11 oktober (till LAG-mötet den 8 november)
15 november (till LAG-mötet den 13 december)

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.