Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

Extra föreningsstämma 23 aug kl. 18.00, digitalt

Publicerat 2022-07-07

Välkommen på extra föreningsstämma för Leader Södermanland Ideell Förening.

Alla enskilda och verksamma inom området har närvarorätt på föreningsstämman.

När: Tisdagen den 23 augusti 2022, kl.18.00 

Var: Digitalt via Zoom

Anmälan: 
marlene.lindstrom@leadersodermanland.se

Ombud: Varje medlem har en röst vid föreningsstämman. Medlemsorganisation utser ett ombud att delta.  Fysisk person kan endast företräda ett medlemskap.

Handlingar: Dagordning och handlingar bifogas nedan

Ärende att hantera:  Val av nya ledamöter till styrelsen.

• Ideell sektor Gnesta kommun:
- Inga-lill Fredriksson har efter årsstämman avsagt sig uppdraget i styrelsen som representant för ideell sektor i Gnesta kommun.

• På årsstämman den 25 april gav mötet styrelsen i uppdrag att tillsätta två poster som var vakanta. Dessa har tillsats.
- Offentlig sektor Flens kommun: Pernilla Hagström
- Privat sektor Vingåker kommun: Ebba Wilhelmsson

Varmt välkommen!

• Dagordning

• Kallelse

• Valberedningens förslag

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.