Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

TACK TILL ALLA SOM DELTOG PÅ ÅRSSTÄMMAN 2022!

Publicerat 2022-04-26

Vi vill tacka avgående ledamöter:

LAG;
- Mikael Larsson 
- Bertil Karlsson
- Stefan Jansson
- Camilla Sandblad
- Tommy Björkdal 
- Åsa Sternrot
- Thomas Lövgren
- Annelie Allard

Valberedning;
- Marcus Bergh
- Kerstin Jürss
- Stefan Aurusell

Och välkomna nya ledamöter:

LAG;
- Ann-Karin Lindblad Wieslander
- Carina Lloyd
- Peter Hult
- Inga-lill Fredriksson
- Elin Östensson
- Lena Schulte
- Patrik Holm

Valberedning;
- Mattias Stjernström
- Emma Crossley Zels
- Ingrid Escobar

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.