Nyheter

<-- Äldre inlägg

Vi söker en projektledare

2022-10-14

Obs! posten är tillsatt!

Projektledare Leader Södermanland
I projektet ska du som projektledare jobba för att lyfta landsbygdsperspektivet och stärka förutsättningarna för landsbygdsutveckling i Sörmland.

Projektperioden är 2022-11-01 till 2023-12-31, med syfte att ansöka och genomföra ett steg två-projekt som fortsätter under hela 2024. Projektledartjänsten tillsätts under förutsättning att projektet godkänns av LAG-styrelsen vid mötet den 31 oktober.

Du som söker tjänsten:

  • Har en relevant utbildning och minst 3 års erfarenhet av arbete med information och kommunikation inriktad på utveckling och förändring med många olika målgrupper.
  • Har erfarenhet av frågor som rör landsbygdsutveckling/samhällsutveckling.
  • Har vana av att leda projekt och arbeta med information/kommunikation såväl internt i den egna organisationen som externt till olika aktörer.
  • Har vana att kommunicera och informera i olika sammanhang t ex leda arbetsmöten, skriva artiklar, arbeta med alla slags mediaaktörer, ta fram underlag till uppdragsgivares framträdanden, tala inför publik.
  • Har erfarenhet av att använda och skapa innehåll för social mediakanaler som Facebook, LinkedIn och Instagram.  
  • Har vana av arbete inom olika samhällsarenor; offentlig sektor, näringsliv och idéburen sektor och erfarenhet att skapa samverkansmöjligheter för aktörer.
  • Har B-körkort och tillgång till bil.
  • Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Läs hela annonsen här
Läs mer

Extra föreningsstämma 23 aug kl. 18.00, digitalt

2022-07-07

Välkommen på extra föreningsstämma för Leader Södermanland Ideell Förening.

Alla enskilda och verksamma inom området har närvarorätt på föreningsstämman.

När: Tisdagen den 23 augusti 2022, kl.18.00 

Var: Digitalt via Zoom

Anmälan: 
marlene.lindstrom@leadersodermanland.se

Ombud: Varje medlem har en röst vid föreningsstämman. Medlemsorganisation utser ett ombud att delta.  Fysisk person kan endast företräda ett medlemskap.

Handlingar: Dagordning och handlingar bifogas nedan

Ärende att hantera:  Val av nya ledamöter till styrelsen.

• Ideell sektor Gnesta kommun:
- Inga-lill Fredriksson har efter årsstämman avsagt sig uppdraget i styrelsen som representant för ideell sektor i Gnesta kommun.

• På årsstämman den 25 april gav mötet styrelsen i uppdrag att tillsätta två poster som var vakanta. Dessa har tillsats.
- Offentlig sektor Flens kommun: Pernilla Hagström
- Privat sektor Vingåker kommun: Ebba Wilhelmsson

Varmt välkommen!

• Dagordning

• Kallelse

• Valberedningens förslag

Läs mer

Det finns fortfarande medel kvar att söka!

2022-07-05

Vi börjar närma oss slutet av programperoden men det finns fortfarande medel kvar att söka. Beviljade projekt kommer kunna fortlöpa till sommaren 2024.

Vi har följande stoppdatum för ansökningar i höst:
- 15 augusti (till LAG-mötet den 19 september)
- 19 september (till LAG-mötet den 31 oktober)
- 31 oktober (till LAG-mötet den 12 december)

Kan er idé bli ett leaderprojekt? Läs mer här

Läs mer

TACK TILL ALLA SOM DELTOG PÅ ÅRSSTÄMMAN 2022!

2022-04-26

Vi vill tacka avgående ledamöter:

LAG;
- Mikael Larsson 
- Bertil Karlsson
- Stefan Jansson
- Camilla Sandblad
- Tommy Björkdal 
- Åsa Sternrot
- Thomas Lövgren
- Annelie Allard

Valberedning;
- Marcus Bergh
- Kerstin Jürss
- Stefan Aurusell

Och välkomna nya ledamöter:

LAG;
- Ann-Karin Lindblad Wieslander
- Carina Lloyd
- Peter Hult
- Inga-lill Fredriksson
- Elin Östensson
- Lena Schulte
- Patrik Holm

Valberedning;
- Mattias Stjernström
- Emma Crossley Zels
- Ingrid Escobar

Läs mer

HANDLINGAR ÅRSSTÄMMA 25 APRIL 2022

2022-04-08

Välkommen på årsstämma för Leader Södermanland Ideell Förening.

Alla enskilda och verksamma inom området har närvarorätt på föreningsstämman.

När: Måndagen den 25 april 2022, kl.18.00 (Vi bjuder på fika)

Var: Hotell Plevnagården i Malmköping 

Anmälan: 
marlene.lindstrom@leadersodermanland.se

Ombud: Varje medlem har en röst vid föreningsstämman. Medlemsorganisation utser ett ombud att delta.  Fysisk person kan endast företräda ett medlemskap.

Valberedning:  Det är stämman som föreslår kandidater till valberedningen.Eftersom leaderområdet innefattar åtta kommuner så är det värdefullt med ledamöter som har ett brett nätverk. Har du ett förslag till kandidat kontakta: 
marlene.lindstrom@leadersodermanland.se 

Handlingar:

Välkommen!

Läs mer

Årsstämma 2022

2022-03-11

Välkommen på årsstämma för Leader Södermanland Ideell Förening.

Alla enskilda och verksamma inom området har närvarorätt på föreningsstämman.

När: Måndagen den 25 april 2022, kl.18.00 (Vi bjuder på fika)

Var: Hotell Plevnagården i Malmköping 

Anmälan: 
marlene.lindstrom@leadersodermanland.se

Handlingar: Dagordning och handlingar går att hitta på hemsidan fr.o.m. den 11 april.

Ombud: Varje medlem har en röst vid föreningsstämman. Medlemsorganisation utser ett ombud att delta.  Fysisk person kan endast företräda ett medlemskap.

Valberedning:  Det är stämman som föreslår kandidater till valberedningen.Eftersom leaderområdet innefattar åtta kommuner så är det värdefullt med ledamöter som har ett brett nätverk. Har du ett förslag till kandidat kontakta: 
marlene.lindstrom@leadersodermanland.se 

Varmt välkommen!

Läs mer

LAG BEVILJADE ETT NYTT PROJEKT DEN 13 december

2021-12-28

Skensta Gård
Syftet med projektet är att bidra till Sundbyholm och Eskilstuna som ett historiskt besöksmål med fokus på stormaktstiden. Målet med projektet är att färdigställa en utställning och upplevelseplats som är redo att tas i bruk.

Läs mer

God jul och gott nytt år!

2021-12-23

Vi önskar er en riktigt god jul och gott nytt år!

Kansliet tar nu julledig och är tillbaka igen den 4 januari

Läs mer

Deadlines för ansökningar 2022

2021-12-13

 

 

Det är Leader Södermanlands styrelse, även kallad LAG, som tar projektbeslut. LAG har sju möten under 2022 där beslut om projekt kan fattas, förutsatt att medel finns kvar. Ansökan skickar ni in i Jordbruksverkets e-tjänst. Mer information om ansökan hittar ni här. Kontakta gärna Leader Södermanlands kansli innan ni skickar in ansökan. För att hinna behandla ansökan till mötet behöver den vara inne på Jordbruksverkets e-tjänst i god tid före LAG:s möte. Stoppdatum är därför satt minst fyra veckor innan beslutsmöte (LAG-möte). 

Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2022:

- 10 januari (till LAG-mötet den 21 februari)
- 21 februari (till LAG-mötet den 28 mars) 
- 28 mars (till LAG-mötet den 9 maj)
- 9 maj (till LAG-mötet den 13 juni)
- 15 augusti (till LAG-mötet den 19 september)
19 september (till LAG-mötet den 31 oktober)
31 oktober (till LAG-mötet den 12 december)

Vi hanterar fullständiga ansökaningr i den ordning som de inkommer till kansliet. Det innebär att din ansökan kan få invänta ett senatre beslutsmöte även om ansökan inkommer innan stoppdatum. 

Läs mer
<-- Äldre inlägg

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.