Nyheter

<-- Äldre inlägg

Kristins telefon tillfälligt ur funktion

2021-06-03

Telefon till verksamhetsledare Kristin Vettorato är tillfälligt ur funktion. Det går att nå Kritsin via mejl, svarstid är upp till tre dagar. info@leadersodermanland.se

Övrig personal kansli:

Marlene Lindström
Administratör och handläggare
telefon: 072-722 07 55 (13.00-18.00 mån, tis, tors & fre, jobbar ej onsdagar)
epost: 
marlene.lindstrom@leadersodermanland.se 

Åse Classon
Projektledare
telefon: 070-581 35 50
epost: 
ase.classon@leadersodermanland.se

Läs mer

Deadlines för ansökningar 2021

2021-04-30

 

 

Det är Leader Södermanlands styrelse, även kallad LAG, som tar projektbeslut. LAG har 6 möten under 2021 där beslut om projekt kan fattas. Ansökan skickar ni in i Jordbruksverkets e-tjänst. Mer information om ansökan hittar ni här. Kontakta Leader Södermanlands kansli innan ni skickar in ansökan. För att hinna behandla ansökan till mötet behöver den vara inne på Jordbruksverkets e-tjänst i god tid före LAG:s möte. Stoppdatum är därför satt minst fyra veckor innan beslutsmöte (LAG-möte). 

Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2021:

- 11 januari (till LAG-mötet den 8 februari)
- 22 februari (till LAG-mötet den 22 mars) 
- 3 maj (till LAG-mötet den 31 maj)
30 augusti (till LAG-mötet den 20 september)
11 oktober (till LAG-mötet den 8 november)
15 november (till LAG-mötet den 13 december)

Läs mer

Tack till alla som deltog på årsstämman 2021!

2021-04-30

Vi vill tacka avgående ledamöter: 

LAG;
- Lucie Bernhardsson, ideell sektor i Gnesta kommun
- Björn Granquist, ideell sektor i Flens kommun
- Karin Sjöstedt, privat sektor i Strängnäs kommun

Valberedning;
- Annemarie Andersson

Lekmannarevisor;
- Christer Lavesson.

Och välkomna nya ledamöter:

LAG;
- Monica Granström, offentlig sektor i vingåkers kommun
- Karolina Lindström, ideell sektor i Gnesta kommun
- Pernilla Ohlsson, ideell sektor i Flens kommun
- Tobias Forngren, privat sektor i Strängnäs kommun

Valberedning;
- Peter Ohlsson

Lekmannarevisor;
- Kjell Eriksson

Läs mer

LAG BEVILJADE ETT NYTT PROJEKT DEN 22 MARS

2021-03-25

Installation av stenkvarn på Ekenäs Kvarn för mjölproduktion
På Ekenäs Kvarn utanför Vadsbro i Flens kommun drivs sedan många år ett välbesökt sommarcafe. Den existerande valskvarnen (från 1938) är idag i begränsat bruk på sommarhalvåret, på "hobbynivå". Målet med projektet är att installera en ny stenkvarn och sikt vid Ekenäs Kvarn för att t kunna få igång en kontinuerlig mjölproduktion året runt. Projektet ska även etablera nätbutik för försäljning av det producerade mjölet. Utöver att etablera en kontinuerlig mjölproduktion är ett långsiktigt mål att bidra till ökad besöksnäring i området. Intresset för mjöl, malning, bakning och det gamla kvarnmaskineriet har ökat avsevärt under de år cafeverksamheten har funnits på platsen.

Projekttypen är projektstöd till företag, vilket innebär att projektägaren finansierar en del av projektet med egna medel.

Läs mer

Årsstämma 2021

2021-03-04

Välkommen på årsstämma för Leader Södermanland Ideell Förening!

När:Tisdagen den 20 april 2021, kl.18.00 

Var: Digitalt möte. Vi kommer att använda oss av det digitala verktyget Zoom. Vill du ha en genomgång om hur detta verktyg fungerar är du välkommen att kontakta verksamhetsledare Kristin Vettorato: info@leadersodermanland.se

Länk till den digitala stämman kommer att skickas ut den 6 april.

Information: Dagordning och handlingar går att hitta här på www.leadersodermanland.se fr.o.m. den 6 den april

Anmälan: 
marlene.lindstrom@leadersodermanland.se

Välkommen!

Läs mer

LAG beviljade ett nytt projekt den 8 februari

2021-02-11

Hållbar lokal varuhandel
Projektet ska skapa en e-handelsplattform speciellt anpassad för småskaliga matproducenter och hobbyhantverkare som underlättar deras administration och hantering av inkommande ordrar vid digital försäljning. Fokus är plattformen som verktyg och stöd för producenterna, inte i första hand en marknadsplats för konsumenterna. Målet med projektet är att ta fram en prototyp, eller MVP (Minimum Viable Product), för att kunna testa på marknaden. Plattformen ska stödja en redan befintlig och fungerande logistikkedja (reko-handeln) vilket gör plattformen skalbar utan att kräva enorma resurser. Projektet drivs det som ett projektstöd till företag. Projektägare är Digitalera AB. 

Läs mer

LAG beviljade två nya projekt den 14 december

2021-01-04

Idrotts- och samhällsprojekt - riktade insatser i lag Nykvarns SK
Syftet med projektet är att med fotbollen som ingång genomföra sociala åtgärder för delaktighet och inflytande, där målgruppen är ett mindre antal ungdomar som är i akut risk att hamna i kriminalitet. I projektet kommer projektägaren Nykvarns SK att tillföra en till två personer som ska bli extra vuxna resurser för dessa ungdomar, om möjligt personer med tidigare erfarenhet från spel i högre fotbollsdivisioner. Programmet innehåller även utbildningsinsatser och studiebesök. Projektet innehåller även samverkan med skolan och socialnämnden.

Förstudie utställning och upplevelseplats "Karl och Kristina", Sundbyholm
Förstudiens mål är att ta fram ett innehåll till en utställning och upplevelseplats för olika åldrar om paret Karl Karlsson Gyllenhielm (1574-1650) och Kristina Ribbing (1593-1656). Paret har haft stor betydelse för området kring Sundbyholm. De byggde upp slottet och skapade Gyllenhielmska skolan. Utställningen och upplevelseplatsen gör det också möjligt att berätta om livet på och kring Sundbyholm. Projektets syfte är att bidra till besöksnäringen i området samt att bidra till folkbildning och en stärkt identitet. 

Läs mer

God jul och gott nytt år!

2020-12-18

Leader Södemanland önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Kansliet är stängt mellan 23 december och 4 januari

Läs mer
<-- Äldre inlägg

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.