Nyheter

<-- Äldre inlägg

TACK TILL ALLA SOM DELTOG PÅ ÅRSSTÄMMAN 2022!

2022-04-26

Vi vill tacka avgående ledamöter:

LAG;
- Mikael Larsson 
- Bertil Karlsson
- Stefan Jansson
- Camilla Sandblad
- Tommy Björkdal 
- Åsa Sternrot
- Thomas Lövgren
- Annelie Allard

Valberedning;
- Marcus Bergh
- Kerstin Jürss
- Stefan Aurusell

Och välkomna nya ledamöter:

LAG;
- Ann-Karin Lindblad Wieslander
- Carina Lloyd
- Peter Hult
- Inga-lill Fredriksson
- Elin Östensson
- Lena Schulte
- Patrik Holm

Valberedning;
- Mattias Stjernström
- Emma Crossley Zels
- Ingrid Escobar

Läs mer

HANDLINGAR ÅRSSTÄMMA 25 APRIL 2022

2022-04-08

Välkommen på årsstämma för Leader Södermanland Ideell Förening.

Alla enskilda och verksamma inom området har närvarorätt på föreningsstämman.

När: Måndagen den 25 april 2022, kl.18.00 (Vi bjuder på fika)

Var: Hotell Plevnagården i Malmköping 

Anmälan: 
marlene.lindstrom@leadersodermanland.se

Ombud: Varje medlem har en röst vid föreningsstämman. Medlemsorganisation utser ett ombud att delta.  Fysisk person kan endast företräda ett medlemskap.

Valberedning:  Det är stämman som föreslår kandidater till valberedningen.Eftersom leaderområdet innefattar åtta kommuner så är det värdefullt med ledamöter som har ett brett nätverk. Har du ett förslag till kandidat kontakta: 
marlene.lindstrom@leadersodermanland.se 

Handlingar:

Välkommen!

Läs mer

Årsstämma 2022

2022-03-11

Välkommen på årsstämma för Leader Södermanland Ideell Förening.

Alla enskilda och verksamma inom området har närvarorätt på föreningsstämman.

När: Måndagen den 25 april 2022, kl.18.00 (Vi bjuder på fika)

Var: Hotell Plevnagården i Malmköping 

Anmälan: 
marlene.lindstrom@leadersodermanland.se

Handlingar: Dagordning och handlingar går att hitta på hemsidan fr.o.m. den 11 april.

Ombud: Varje medlem har en röst vid föreningsstämman. Medlemsorganisation utser ett ombud att delta.  Fysisk person kan endast företräda ett medlemskap.

Valberedning:  Det är stämman som föreslår kandidater till valberedningen.Eftersom leaderområdet innefattar åtta kommuner så är det värdefullt med ledamöter som har ett brett nätverk. Har du ett förslag till kandidat kontakta: 
marlene.lindstrom@leadersodermanland.se 

Varmt välkommen!

Läs mer

LAG BEVILJADE ETT NYTT PROJEKT DEN 13 december

2021-12-28

Skensta Gård
Syftet med projektet är att bidra till Sundbyholm och Eskilstuna som ett historiskt besöksmål med fokus på stormaktstiden. Målet med projektet är att färdigställa en utställning och upplevelseplats som är redo att tas i bruk.

Läs mer

God jul och gott nytt år!

2021-12-23

Vi önskar er en riktigt god jul och gott nytt år!

Kansliet tar nu julledig och är tillbaka igen den 4 januari

Läs mer

Deadlines för ansökningar 2022

2021-12-13

 

 

Det är Leader Södermanlands styrelse, även kallad LAG, som tar projektbeslut. LAG har sju möten under 2022 där beslut om projekt kan fattas, förutsatt att medel finns kvar. Ansökan skickar ni in i Jordbruksverkets e-tjänst. Mer information om ansökan hittar ni här. Kontakta gärna Leader Södermanlands kansli innan ni skickar in ansökan. För att hinna behandla ansökan till mötet behöver den vara inne på Jordbruksverkets e-tjänst i god tid före LAG:s möte. Stoppdatum är därför satt minst fyra veckor innan beslutsmöte (LAG-möte). 

Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2022:

- 10 januari (till LAG-mötet den 21 februari)
- 21 februari (till LAG-mötet den 28 mars) 
- 28 mars (till LAG-mötet den 9 maj)
- 9 maj (till LAG-mötet den 13 juni)
- 15 augusti (till LAG-mötet den 19 september)
19 september (till LAG-mötet den 31 oktober)
31 oktober (till LAG-mötet den 12 december)

Vi hanterar fullständiga ansökaningr i den ordning som de inkommer till kansliet. Det innebär att din ansökan kan få invänta ett senatre beslutsmöte även om ansökan inkommer innan stoppdatum. 

Läs mer

LAG BEVILJADE TRE NYA PROJEKT DEN 8 November

2021-11-18

Fordonshall för skydd av högt värderade kulturhistoriska rullande järnvägs fordon
Syftet med projektet är att bidra till besöksnäringen i området genom att skydda ett besöksmål, i form av muséetåg, från väder och vind och från skadegörelse. Målet med projektet är att bygga en hall med tillhörande spår och vändskiva.

Byggnation av utställning och upplevelseplats ”Karl och Kristina” i Sundbyholm
Syftet med projektet är att bidra till Sundbyholm och Eskilstuna som ett historiskt besöksmål med fokus på stormaktstiden. Målet med projektet är att färdigställa en utställning och upplevelseplats som är redo att tas i bruk.

Södertuna trädgårdsodling
Syftet med leaderprojektet är att bidra till fler lokalproducerade ekologiska frilandsgrönsaker i Mälardalen. Mälardalen har historiskt varit en region med omfattande grönsaksproduktion, så är det inte längre. Det finns fortfarande många yrkesodlare men merparten driver verksamhet i mindre skala och de större odlingar som finns bedrivs inte ekologiskt. Merparten av den svenska frilandsodlingen har koncentrerats till landets södra delar, trots att odlingsforutsattningarna är goda även i Mälardalen. Konsumtionen är således mycket högre än produktionen.

Målet med projektet är att starta en yrkesmässig rationell produktion av frilandsgrönsaker i Gnesta.

Projekttypen är projektstöd till företag, vilket innebär att projektägaren finansierar en del av projektet med egna medel.

Läs mer

Metodhandbok GPS - Att ta tillvara ungas drivkrafter på landsbygden

2021-10-29

Syftet med metodhandboken Grymt Praktiskt Styrinstrument är att bidra med tips, idéer och inspiration, som ökar möjligheterna att starta och/eller öka samverkan unga - vuxna i den bygd de lever i. Hur ni sedan lägger upp arbetet i er bygd, det är just ni experter på.

Handboken riktar sig till bygdegrupper och andra aktörer som ansvarar för och/ eller är engagerade i landsbygdsutveckling inom civila samhället, näringslivet och stat/ region/ kommun.

Fokus i handboken är de första stegen i processen för att få till en hållbar samverkan unga-vuxna i lokalt utvecklingsarbete på landsbygden.

Denna handbok bygger på erfarenheter från projektet GPS, Grymt Praktiskt Styrinstrument, som Leader Södermanland drivit under 2019-2021. Bakgrunden är erfarenheter från många Leadersatsningar där det visat sig att medverkan av unga (13-25 år) är en viktig framgångsfaktor.

- Metodhandbok Grymt Praktiskt Styrinstrument

Läs mer

LAG BEVILJADE TRE NYA PROJEKT DEN 20 september

2021-09-30

Utveckla utomhusscenen i Vingåkers Folkets Park
Syftet med projektet är att genom bygget av en utomhusscen utveckla kultur- och nöjeslivet i Vingåker men även utveckla turist- och besöksnäringen i kommunen. Målet med projektet är att färdigställa en utomhusscen med inplanerade aktiviteter samt en plan för marknadsföring och nya samverkanspartners.

PROJEKTPLAN Service och handel i Lindberga by-Österåker
Behovet av trygghetsboende för äldre är stort och växande. Det gäller i Vingåkers kommun såväl som nationellt. Ålderspuckeln av 40-talister kommer att ha behov av anpassat boende, vård och omsorg och samtidigt har små kommuner utmaningar att tillgodose detta på ett tillfredsställande sätt. Hemtjänst till personer som bor kvar i egna hem tillhandahålls, men utspridda hushåll på landsbygd ger tidsförluster och belastar miljön. Ofrivillig ensamhet och ohälsa hos äldre som bor kvar i egna hem är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Lindberga by vill skapa ett trygghetsboende med egna lägenheter och gemenskapsytor för samvaro och aktiviteter där de boende tar hand om varandra, umgås och hjälps åt.

Leaderprojektet syftar till att förverkliga en byggemenskap för äldre i Österåker socken/Vingåker, vilket gör det möjligt för äldre att bo kvar i sin hembygd samt gynnar boenderotation i bygden. Målet med projektet är att utforma en handlingsplan som innehåller fastställd organisation och affärsmodell med finansieringslösning, avtal med totalentreprenör för byggnation och byggstart, avtal med serviceleverantörer samt överenskommelser med samarbetspartners.

Växthus Magdakullan
På Magdakullan i Näshulta så finns idag en besöksverksamhet med gårdsbutik och restaurang. Syftet med projektet är att fler besökare och nya målgrupper ska kunna komma till Magdakullan samt att nyttja mer egen/närproducerade varor.

Målet med projektet är att bygga ett tvådelat och modulärt växthus där det går att växla mellan sittplatser och odling. Under högsäsong så är uteserveringen allt som oftast är fullsatt. Eftersom sittplatser inomhus är begränsade så blir det snabbt fullt om det är dåligt väder, framförallt vår/höst. Därför finns ett behov av ytterligare sittplatser.
Utöver det så vill projektägaren kunna odla grönsaker för att bli självförsörjande i restaurangen. Planen är därför att bygga ett växthuset i anslutning till restaurangen och gårdsbutiken.

Läs mer
<-- Äldre inlägg

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.