Styrelsen

Det är föreningens styrelse som fattar beslut om vilka projektidéer som ska prioriteras och Jordbruksverket som fastställer beslutet.

För att ett projekt ska få stöd genom lokalt ledd utveckling måste det därför passa in i den aktuella utvecklingsstrategin. Det är styrelsen som fattar beslut om vilka projektidéer som ska prioriteras och Jordbruksverket som fastställer beslutet. Det är även viktigt att varje projekt involverar personer och organisationer med rätt kompetens och från olika sektorer för att få en bred uppslutning och rätt kompetens för att få det resultat de önskar. Underifrånperspektivet är en av leadermetodens hörnstenar, vilket innebär att de som berörs av insatsen ska vara involverade i utvecklingsarbetet och på så sätt kunna påverka genomförandet.

En förutsättning för att lyckas med styrelsens arbete är att det finns en samsyn kring strategin. Varje ledamot bidrar med sin specifika kompetens och sitt nätverk. Samtidigt ska styrelsen ansvara för utveckling av hela leaderområdet, vilket innebär att bortse från den egna organisationens särintressen och istället se till hela områdets bästa utifrån målen i utvecklingsstrategin. Med andra ord byggs en ny samarbetskultur upp genom leader. Leaderföreningen kan även ha annan verksamhet än lokalt ledd utveckling men den ska vara allmännyttig, vilket innebär att den ska vara öppen för alla som bor eller är verksamma i det geografiska området.

Cenneth Åhlund, ordförande

ideell sektor Nykvarns kommun
Cenneth har universitetsexamen i ekonomi med inriktning IT/Ekonomi samt diverse kurser med inriktning handelsrätt, beskattningsrätt, statsvetenskap. Är generalsekreterare i Svenska Bågskytteförbundet. Cenneth har haft tjänster som ekonomichef/controller både i Sverige och Norge, gruppchef inom löne och fakt.adm, ekonom, inköpare, distriktsrepresentant, säljare av livsmedel, butiksbearbetning i Mälardalen. Sedvanligt butiksarbete och senare biträdande butikschef. Cenneth är Medlem i World Archery 3D and field committee 2011- medlem i Archery Europe 3D and field committee sedan 2012, styrelseledamot Nykvarnsmoderaterna sedan 2013, ordförande Nykvarns Bågskytteklubb. Intressen: Bågskytte, landslagsskytt 93-94, fortfarande aktiv på strax under elitnivå, styrelseuppdrag och tränare.

Fredrik Ljungestig

offentlig sektor Nykvarns kommun
Fredrik arbetar som samordnare på kultur- och fritidskontoret på Nykvarns kommun. Han har tidigare arbetat som kultur- och fritidssamordnare på Haninge kommun som projektledare för projektet "Kultur på lika villkor.". Fredrik är utbildad dramapedagog på Högskolan i Gävle. 

 

Bam Björling

privat sektor Eskilstuna kommun 
Sociolog med bred erfarenhet av att utveckla och granska projekt utifrån empowerment och genderperspektiv och att sätta in utvecklingsarbete i sammanhang som leder till hållbar utveckling. Hon har mångårig erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete i många länder och delar av världen. Arbetet har framförallt handlat om att skapa förutsättningar för microföretagande, företagande och näringslivsutveckling inriktat på landsbygd. Lokalt har hon erfarenhet av att utifrån Eskilstuna kommuns näringslivsberedning driva frågor som rör landsbygdens utveckling. Som sociolog har hon i både forskning och praktik arbetat med hur förändring initieras och underlättas på individ- och systemnivå.

 

Lars-Olof Lundkvist

ideell sektor Eskilstuna kommun
Lars-Olof ”Lollo” har lång erfarenhet från ett antal olika områden. Föreningslivet, politiskt arbete, arbetsgivare och erfarenhet från arbetsgivarorganisationer. Har själv varit entreprenör i 26 år, drev mellan 1971 och 1997 eget företag inom svets och smidesbranschen. Är politiskt aktiv inom Eskilstuna kommun, bland annat mångårig ledamot av kommunens invandrararbete och kommunens Kultur o fritidsnämnd och för närvarande 1:e vice ordförande i Eskilstuna kommunfullmäktige. Lollo har lång erfarenhet som föreningsaktiv som medlem i hembygdsföreningar, butiksombud COOP, styrelsearbete och valberedningsarbete på nationell, distrikts och lokal nivå inom idrottsrörelsen. Är för närvarande ordförande i Ärla Idrottsförening.

 

 

Jens Carlberg

offentlig sektor Eskilstuna kommun

Jens, en segel- och musikförtjust far, make och Torshälla-bo, har under många år arbetat som ledare och VD för mellanstora företag inom främst Industrin och i byggsektorn, men även arbetat inom ABB, Siemens och dåvarande Eskilstuna Energi & Miljö. Under större delen av yrkeslivet har han även arbetat ideellt med näringslivsfrågor som ledamot i Företagarna, ordförande för MDH's Tillväxtmotorn, styrgruppen för Yrkeshögskolan, med flera uppdrag. "Jag brinner för det hållbara företagandet- att hjälpa ett företag så att det kan anställa en person som i sin tur, genom sin anställning, får en identitet, en stolthet och en möjlighet att ta med sin familj på semester någon gång ibland, är ett mycket starkt skäl att gå upp på morgonen". Idag arbetar han alltså mitt i sitt intresse, med att stärka ett hållbart näringsliv i Eskilstuna Kommun, Sörmland och ÖMS-regionen. 

 

Regina Westas

ideell sektor Katrineholms kommun
Är inflyttad till Björkvik från Ljungsbro. Utbildad vid Gripenskolan i fordonsteknik och flygteknik. Har tidigare drivit företag inom webb-/media. Var under några år verksamhetsledare på Coompanion Sörmland. Arbetar nu som projektledare i Vingåkers kommun för ett projekt kring utbyggnad av bredband i kommunen. Sekreterare i styrelsen för Björkviks Folkets Park. Tidigare ledamot i styrelsen för Hela Sverige ska leva Sörmland. Intressen: Familjen, skog, natur, brinner för Sverige och dess landsbygd.

Patrik Holm

privat sektor Katrineholms kommun

Patrik har efter utbildning i ekonomi och juridik arbetat inom Skatteverket, i försäkringsbranschen och i dryga 20 år på Sörmlands Sparbank. Sedan ett par år tillbaka driver han eget inom företagsförmedling. Han är också verksamhetsledare för Nyföretagarcentrum i Västra Sörmland, dvs. Katrineholm, Flen och Vingåkers kommuner. Han ingår också i Katrineholms kommuns näringslivsråd och sitter i styrelsen för Forum Flen. Patrik bor på en gård på landet utanför Katrineholm och trivs ute i skog och mark. På fritiden umgås han med sin familj och spelar olika bollsporter, framförallt pingis och padel.

Carina Lloyd

offentlig sektor Katrineholms kommun

Arbetar som Näringslivsutvecklare på Katrineholms kommun. Har jobbat med näringslivsfrågor sedan 2004, men inom kommunen på olika roller sedan 2001. Är en ”återvändare” som bodde i Stockholm i nästan 18 år.  Där arbetade hon på flera större företag; bl a på  Elfa Radio & Television som inköpare, på Ericsson Informations Systems AB som chefssekreterare, på SJ Godstransportdivision som direktörsassistent, på Svelast AB som Informatör. Har en marknadsekonomutbildning från IHM och flera genomförda högskoleprogram inom kommunikation, projektledning och ledarskap. Var under många år engagerad i idrotten; först som aktiv på elitnivå (bandy och fotboll) och sedan som tränare och ledare samt styrelseledamot i omgångar.

Pernilla Hagström

offentlig sektor Flens kommun

Pernilla har arbetat som reseledare, administratör inom privat och offentlig sektor och turistinformatör i närmare 10 år. Sedan 2010 arbetar hon som turismansvarig i Flens kommun.
Under sina år i kommunen har hon fått möjlighet att på flera olika sätt skapa samarbeten inom besöksnäringen. Det har varit i rådgivande roll, som samarbetspartner eller drivande och där hon tillsammans med företag och föreningar jobbat för att nå framgång för utveckling. Hon har varit en del i kommunens stora satsning av ortsutveckling, där vi arbetat aktivt med att ta fram aktivitetsplaner kopplat till platsen vi bor, lever och verkar på.
Hon har drivit processer kopplat till besöksnäringen. Hon har till exempel varit med och utvecklat en turistisk översiktsplan. Detta gjordes i samarbete med Tillväxtverket inom projektet, Stärkt lokal attraktionskraft.2019-2020. Ho var med i kommunens projekt att starta upp ett Kontaktcenter för att skapa en effektiv och tillgänglig kommunal organisation.

Pernilla Ohlsson

ideell sektor Flens kommun


Ann-Louise Olsson

privat sektor Flens kommun
Pedagog med behörighet att utbilda i svenska, engelska, tyska, geografi och drama. Sensomotorisk reflexpedagog. Skolledarhögskolan. Har arbetat som lärare och rektor på högstadiet i Malmköping i nästan 20 år. Tillämpar och föreläser sedan 90-talet om Learning Styles (arbets- och lärstilar). Projektledare i Flens kommun med uppdraget att utreda skolans och barnomsorgens organisation. Efter att ha arbetat som rektor startades företaget UniKan: ”Varje människa är unik och alla kan fast på sitt eget sätt”. Efter en parentes som rektor för en friskola tillbaka i eget företagande sedan 2007 som handledare, utbildare och coach. Arbetar med att hjälpa andra att hitta nya vägar och att stärka sitt självförtroende och sin självkänsla. Drivkraft har alltid varit att skaffa så många verktyg som möjligt för att kunna nå fram till varje enskild individ. Utbildning och möten med människor är starka intressen. Guidar vid stadsvandringar och tar emot utländska reseföretag för att berätta om Flens kommun och marknadsföra bygden.

 

Vakant

ideell sektor Gnesta kommun 

 

 

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.