Strategi

Den ideella föreningen Leader Södermanland bildades den 1 oktober 2014 och fick sin utvecklingsstrategi godkänd av Jordbruksverket den 9 december 2015.
Vår vision: ”Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling”.

Om vi skall få till stånd en kraftfull och hållbar utveckling av vår landsbygd krävs ett lokalt engagemang som kommer till uttryck i människors vilja att bidra till gemensamma resultat. Ensam är inte stark utan det är i samverkan som vi åstadkommer en varaktig förändring till det bättre med utgångspunkt i bygdens behov.

Våra insatsområden:

1. Entreprenörskap
2. Livskvalitet och livsstil
3. Ungdomar 13-25 år
4. Besöksnäring/turism

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.