Lokalt ledd utveckling


Lokalt ledd utveckling är en arbetsmetod för att utveckla ett lokalt område, som bygger på leadermetoden. Det är en del av EU:s program för att utveckla landsbygden, Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Landsbygdsprogrammet består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Inom Lokalt ledd utveckling kan du som har idéer om den lokala utvecklingen föra fram dem, engagera dig och söka pengar till projekt. Läs mer om projektansökningar här.

Mer information finns på Jordbruksverket.

Förlängningsåren 2021 och 2022
Landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och med 2020. Eftersom programperioden lider mot sitt slut, och nästa period kommer starta 2023, kommer nuvarande landsbygdsprogram att förlängas under åren 2021–2022.

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.