Geografiskt område

Fakta

Antal invånare: knappt 114 000

Områdets storlek i km2
exkl. tätort: 4 702

Omfattar 8 kommuner i 3 län.

Exklusive större tätort i Eskilstuna, Katrineholm och Strängnäs kommun.
(Tätorter över 20 000 invånare är inte stödberättigade)

Vad är ett leaderområde?

Ett leaderområde är ett geografiskt område där de som bor i området vill samarbeta kring en gemensam utvecklingsstrategi. Området består av flera kommuner, antingen hela eller delar av dem. Det är också möjligt att ha ett leaderområde som går över en eller flera länsgränser. Området ska präglas av liknande förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.
Det är Jordbruksverket som godkänner leaderområdet genom att godkänna den lokala utvecklingsstrategin och LAG. Det finns 48 leaderområden i Sverige.

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.