Bli medlem

Medlemskap i föreningen kan erhållas av boende, projektägare eller verksam, företag samt varje demokratiskt uppbyggd organisation inom området som ansöker om medlemskap och som vill verka för föreningens mål och verksamhet.

Som medlem räknas även partners som kommun, länsmyndighet, regionmyndighet eller annan offentlig medfinansiär. Varje partner utser ett ombud att delta i föreningsstämman.

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.