Leadermetoden

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Leadermetoden är ett verktyg för dig som arbetar med landsbygdsutveckling. Allt arbete du gör bygger på samarbete med andra, lokala förutsättningar och lokala initiativ.

Leader är en fransk förkortning av:
Länkar mellan åtgärder som stärker landsbygdens ekonomi

Grundläggande för leadermetoden är att det är boende och verksamma i ett område som ska driva och påverka utvecklingen. Det innebär att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Kännetecknande för Leader är:
• underifrånperspektiv
• lokal kunskap
• samarbete
• tre-partnerskap
• nytänkande
• lokalt fattade beslut

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.