Valberedning & Revisorer

 

 

Valberedningen

Marcus Bergh
marcus.bergh@coompanion.se 
070-440 98 18

Annemarie Andersson
annemarie.andersson@kungsor.se
072-744 79 33

Kerstin Jürss
kerstin@jurssmejeri.se 

Stefan Aurusell
stefan@aurusell.se
073-985 49 09

E-postadress till valberedningen:
valberedningen@leadersodermanland.se

 

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.