Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer. Insatser som ökar intresset för entreprenörskap, stimulerar nytänkande, idéutveckling och innovationer samt kompetenshöjande insatser kommer att gynna utvecklingen i området Leader Södermanland.
Projekt med gemensamma affärsutvecklingsinsatser, innovativa affärsmodeller och tankesättet ständiga förbättringar för att nå högre lönsamhet och nya arbetstillfällen ska uppmuntras. Utbildning och kompetensutveckling är verktyg som bidrar till tillväxt och nya arbetstillfällen. Befintliga mötesplatser på landsbygden kan utnyttjas mer effektivt och utvecklas genom att skapa företagscentra med gemensamma insatser kring till exempel utbildning och kompetensutveckling, inspiration, idéutveckling, nätverkande och affärsutbyten.

Insatser som prioriteras:

 • Öka intresset för entreprenörskap
 • Stimulera nytänkande
 • Idéutveckling och innovationer
 • Kompetenshöjande insatser
 • Gemensamma affärsutvecklingsinsatser
 • Innovativa affärsmodeller
 • Högre lönsamhet
 • Nya affärstillfällen
 • Grön rehabilitering
 • Gemensamma marknadsföringsinsatser
 • Logistiklösningar
 • Uppsamlings- och förvaringsmöjligheter
 • Utbildning och kompetensutveckling
 • Koppling till högskola och universitet
 • Ökad mångfald
 • Praktik- och traineeplatser
 • Användningsområden för befintliga mötesplatser
 • Ökad diversifiering
 • Tillvaratagande av nysvenskars kunskap inom entreprenörskap

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.