Besöksnäring/turism

Besöksnäring/turism anses ha mycket stor utvecklingspotential i hela strategiområdet.
Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden. Här finns stora möjligheter för såväl befintliga företag att finna nya nischer och inkomstkällor som för nyföretagande. Samarbetsprojekt kring paketering och nya erbjudanden välkomnas. Även här är det mångkulturella samhället en stor resurs för ökad diversifiering.
Det finns behov av att synliggöra landsbygdsföretagen, underlätta för dem att nå marknaden genom samverkan, logistiklösningar och marknadsföring. Det krävs också en attitydförändring mot ökad affärsmässighet, ökat nätverkande och ständiga förbättringar.

Insatser som prioriteras:

  • Vidareutveckla redan befintliga turistmagneter genom samverkan och samarbete
  • Samarbetsprojekt kring paketering och nya erbjudanden
  • Ökad diversifiering bland annat genom det mångkulturella samhället
  • Synliggöra landsbygdens företag
  • Underlätta för landsbygdens företag att nå marknaden
  • Logistiklösningar
  • Marknadsföring

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.