Insatsområden

Ska ni söka stöd från oss ska era projektidéer bidra till att nå våra gemensamma mål. Det här är viktigt för er att känna till om ni ska ha en chans att få era projektansökningar beviljade.

Leader Södermanland har ringat in fyra insatsområden som är prioriterade i vår strategi:

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.