Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö och klimat ska främjas.

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Nyheter

Tack till alla som deltog på årsstämman 2021!

2021-04-30

Vi vill tacka avgående ledamöter: 

LAG;
- Lucie Bernhardsson, ideell sektor i Gnesta kommun
- Björn Granquist, ideell sektor i Flens kommun
- Karin Sjöstedt, privat sektor i Strängnäs kommun

Valberedning;
- Annemarie Andersson

Lekmannarevisor;
- Christer Lavesson.

Och välkomna nya ledamöter:

LAG;
- Monica Granström, offentlig sektor i vingåkers kommun
- Karolina Lindström, ideell sektor i Gnesta kommun
Pernilla Ohlsson, ideell sektor i Flens kommun
- Tobias Forngren, privat sektor i Strängnäs kommun

Valberedning;
- Peter Ohlsson

Lekmannarevisor;
- Kjell Eriksson

Läs mer

Deadlines för ansökningar 2021

2021-04-30

Mer information här

Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2021

- 11 januari (till LAG-mötet den 8 februari)
- 22 februari (till LAG-mötet den 22 mars) 
- 3 maj (till LAG-mötet den 31 maj)
30 augusti (till LAG-mötet den 20 september)
11 oktober (till LAG-mötet den 8 november)
15 november (till LAG-mötet den 13 december)


Läs mer

Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.