Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö och klimat ska främjas.

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Nyheter

Kristins telefon tillfälligt ur funktion

2021-06-03

Telefon till verksamhetsledare Kristin Vettorato är tillfälligt ur funktion. Det går att nå Kritsin via mejl, svarstid är upp till tre dagar. info@leadersodermanland.se

Övrig personal kansli:

Marlene Lindström
Administratör och handläggare
telefon: 072-722 07 55 (13.00-18.00 mån, tis, tors & fre, jobbar ej onsdagar)
epost: 
marlene.lindstrom@leadersodermanland.se 

Åse Classon
Projektledare
telefon: 070-581 35 50
epost: 
ase.classon@leadersodermanland.se

Läs mer

Tack till alla som deltog på årsstämman 2021!

2021-04-30

Vi vill tacka avgående ledamöter: 

LAG;
- Lucie Bernhardsson, ideell sektor i Gnesta kommun
- Björn Granquist, ideell sektor i Flens kommun
- Karin Sjöstedt, privat sektor i Strängnäs kommun

Valberedning;
- Annemarie Andersson

Lekmannarevisor;
- Christer Lavesson.

Och välkomna nya ledamöter:

LAG;
- Monica Granström, offentlig sektor i vingåkers kommun
- Karolina Lindström, ideell sektor i Gnesta kommun
Pernilla Ohlsson, ideell sektor i Flens kommun
- Tobias Forngren, privat sektor i Strängnäs kommun

Valberedning;
- Peter Ohlsson

Lekmannarevisor;
- Kjell Eriksson

Läs mer

Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.