Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling


Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö och klimat ska främjas.

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Nyheter

TACK TILL ALLA SOM DELTOG PÅ ÅRSSTÄMMAN 2022!

2022-04-26

Vi vill tacka avgående ledamöter:

LAG;
- Mikael Larsson 
- Bertil Karlsson
- Stefan Jansson
- Camilla Sandblad
- Tommy Björkdal 
- Åsa Sternrot
- Thomas Lövgren
- Annelie Allard

Valberedning;
- Marcus Bergh
- Kerstin Jürss
- Stefan Aurusell

Och välkomna nya ledamöter:

LAG;
- Ann-Karin Lindblad Wieslander
- Carina Lloyd
- Peter Hult
- Inga-lill Fredriksson
- Elin Östensson
- Lena Schulte
- Patrik Holm

Valberedning;
- Mattias Stjernström
- Emma Crossley Zels
- Ingrid Escobar

Läs mer

HANDLINGAR ÅRSSTÄMMA 25 APRIL 2022

2022-04-08

Välkommen på årsstämma för Leader Södermanland Ideell Förening.

Alla enskilda och verksamma inom området har närvarorätt på föreningsstämman.

När: Måndagen den 25 april 2022, kl.18.00 (Vi bjuder på fika)

Var: Hotell Plevnagården i Malmköping 

Anmälan: 
marlene.lindstrom@leadersodermanland.se

Ombud: Varje medlem har en röst vid föreningsstämman. Medlemsorganisation utser ett ombud att delta.  Fysisk person kan endast företräda ett medlemskap.

Valberedning:  Det är stämman som föreslår kandidater till valberedningen.Eftersom leaderområdet innefattar åtta kommuner så är det värdefullt med ledamöter som har ett brett nätverk. Har du ett förslag till kandidat kontakta: 
marlene.lindstrom@leadersodermanland.se 

Handlingar:

Läs mer

Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.