11 oktober - DEADLINE FÖR ANSÖKNINGAR TILL LAG-MÖTET DEN 8 november

- Stoppdatum inför LAG-mötet den 8 november

Det är Leader Södermanlands styrelse, även kallad LAG, som tar projektbeslut. LAG har 6 möten under 2021 där beslut om projekt kan fattas. Ansökan skickar ni in i Jordbruksverkets e-tjänst. Mer information om ansökan hittar ni här. Kontakta Leader Södermanlands kansli innan ni skickar in ansökan. För att hinna behandla ansökan till mötet behöver den vara inne på Jordbruksverkets e-tjänst i god tid före LAG:s möte. Stoppdatum är därför satt minst fyra veckor innan beslutsmöte (LAG-möte). 

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.