23 Augusti - DEADLINE FÖR ANSÖKNINGAR TILL LAG-MÖTET DEN 20 september

- Inför LAG-mötet den 20 september

Det är Leader Södermanlands styrelse, även kallad LAG, som tar projektbeslut. LAG har 6 möten under 2021 där beslut om projekt kan fattas. Ansökan skickar ni in i Jordbruksverkets e-tjänst. Mer information om ansökan hittar ni här. Kontakta Leader Södermanlands kansli innan ni skickar in ansökan. För att hinna behandla ansökan till mötet behöver den vara inne på Jordbruksverkets e-tjänst i god tid före LAG:s möte. Stoppdatum är därför satt minst fyra veckor innan beslutsmöte (LAG-möte).


Det är högt söktryck just nu, vi hanterar fullständiga ansökaningr i den ordning som de inkommer till kansliet.

 

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.