Presidiemöte 14 mars

Beredningsgruppen behandlar projektansökningar och andra ärenden/frågor som ska lyftas till styrelsen. Handlingar skickas till presidiet senast 7 dagar innan mötet.


Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.