Stoppdatum ansökan

Projektansökningar samt tillhörande budget och aktivitetsplan måste vara inkomna i Jordbruksverkets e-tjänst för att behandlas på nästkommande presidiemöte.

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.