LAG-/STYRELSEMÖTE

På styrelsemöten hanterar LAG/styrelsen beslut, däribland projektbeslut.

Mötet hålls på Munktell Science Park i Eskilstuna, lokal Hyresvärden. 

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.