LAG-/STYRELSEMÖTE

På styrelsemöten hanterar LAG/styrelsen beslut, däribland projektbeslut.

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.