BEREDNINGSMÖTE/PRESIDIUM

Beredningsgruppen behandlar projektansökningar och andra ärenden/frågor som ska lyftas till styrelsen.

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.