Samarbetsprojekt

Leader Södermanland ska verka för att det skapas samarbetsprojekt inom våra fyra insatsområden.

Vad är ett samarbetsprojekt?

Ett samarbetsprojekt är ett projekt som innehåller samarbete mellan ett eller flera leaderområden eller liknande partnerskap, inom Sverige eller med andra EU-länder. Det kan även gälla liknande partnerskap utanför EU, exempelvis i Norge. Detta förutsatt att projekten bidrar till att nå de mål som finns i vår strategi. Gemensamt för partnerskapen är att de ska ha en utvecklingsstrategi.

Projekt kan till exempel stärka den lokala befolkningens tillgång till infrastruktur och förbättra levnadsvillkor, inklusive fritid och kultur, eller ge förutsättningar för attraktivt boende och företagsutveckling inom de områden som omfattas av projektet.

Syftet med samarbetsprojekt

Syftet med samarbetsprojekt är att skapa utveckling i området genom att byta erfarenheter, lära och inspireras av varandra eller utveckla innovativa lösningar. Samarbetsprojekt ska bidra till målen i vår lokala utvecklingsstrategi. Genom ett väl utvecklat samarbete med olika aktörer kommer vi att kunna möta skiftande behov, både i form av konkreta projekt och i form av utbildningsinsatser.

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.