Projektstöd till företag

Det finns två typer av projektstöd att söka hos Leader Södermanland.

Projektstöd till insatser som är till nytta för en bredare allmänhet eller är förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet. Du kan då få stöd för upp till 100 procent av utgifterna.

Projektstöd till företag som är till nytta för enskilda aktörer eller ett fåtal samarbetande aktörer. Det är inte avgörande vem som är sökande, det är målet och syftet med projektet och vem projektet gynnar som avgör om det är ett projektstöd eller ett projektstöd till företag. 

I projektstöd till företag får stödet uppgå till högst 200 000 kronor. Du kan få stöd för upp till 70 procent av utgifterna. Finansieringen kan alltså se ut enligt följande:

  • Projektstöd: 200 000 kr (70%)
  • Egen finansiering:  85 714 kr (30 %)
  • Total: 285 714 kr

Om du söker stöd som handlar om investeringar inom jordbruksverksamhet eller enbart gynnar sådan verksamhet kan du få stöd för upp till 40 procent av utgifterna.

Ansökningsprocessen är densamma
Mer information hittar du under fliken ansökan.


Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.