Anmäl idéskiss

Har ni en projektidé som ni tror kan passa in under leadermetoden och som kan leda till nya arbetstillfällen, produkter eller tjänster? Då kan ni anmäla en skriftlig idéskiss till oss och få en återkoppling från oss om er idé skulle passa in under Leader Södermanlands strategi.
I mallen finns färdiga rubriker med instruktioner som ni ska fylla i. Mejla den sedan till vårt kansli. 

Kansliet är just nu underbemannat på grund av sjukdom, Marlene Lindström är nåbar 13.00-18.00 mån, tis, tors, och fred. Övrig tid kan ni nå ledamöter från styrelsen, kontaktuppgifter nedan. 

Marlene Lindström
telefon: 072-722 07 55
13.00-18.00 mån, tis, tors & fre (jobbar ej onsdagar)
epost: marlene.lindstrom@leadersodermanland.se

Cenneth Åhlund
070-810 31 33

Vice Ordförande
Gunilla Malm
0152-291 60

Lars Wigström
070-595 94 17

Bam Björling
070-373 68 05

Läs mer om våra insatsområden

Entreprenörskap
Livskvalitet och livsstil
Ungdomar 13-25 år
Besöksnäring/turism

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.