Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö och klimat ska främjas.

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Nyheter

Deadlines för ansökningar 2021

2021-02-11

Mer information här

Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar våren 2021

- 11 januari (till LAG-mötet den 8 februari)
- 22 februari (till LAG-mötet den 22 mars) 
- 3 maj (till LAG-mötet den 31 maj)


Läs mer

LAG beviljade ett nytt projekt den 8 februari

2021-02-11

Hållbar lokal varuhandel
Projektet ska skapa en e-handelsplattform speciellt anpassad för småskaliga matproducenter och hobbyhantverkare som underlättar deras administration och hantering av inkommande ordrar vid digital försäljning. Fokus är plattformen som verktyg och stöd för producenterna, inte i första hand en marknadsplats för konsumenterna. Målet med projektet är att ta fram en prototyp, eller MVP (Minimum Viable Product), för att kunna testa på marknaden. Plattformen ska stödja en redan befintlig och fungerande logistikkedja (reko-handeln) vilket gör plattformen skalbar utan att kräva enorma resurser. Projektet drivs det som ett projektstöd till företag. Projektägare är Digitalera AB. 

Läs mer

Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.