Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling


Var med och påverka - svara på denna enkät

Var med och påverka platsen där du bor tillsammans med Leader Södermanland. Vi på Leader Södermanland arbetar med lokal utveckling tillsammans med dig som bor och verkar i Leader Södermanland. I den här enkäten har du möjlighet att påverka vilka satsningar som ska göras i området i framtiden. Vi är glada för alla förslag, stora som små. Enkäten kommer att vara öppen till och med den 18 augusti. 

Svara på enkäten här

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö och klimat ska främjas.

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Nyheter

Deadlines för ansökningar 2021

2021-06-30

Mer information här

Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2021

- 11 januari (till LAG-mötet den 8 februari)
- 22 februari (till LAG-mötet den 22 mars) 
- 3 maj (till LAG-mötet den 31 maj)
- 23 augusti (till LAG-mötet den 20 september)
11 oktober (till LAG-mötet den 8 november)
15 november (till LAG-mötet den 13 december)

Det är högt söktryck just nu, vi hanterar fullständiga ansökaningr i den ordning som de inkommer till kansliet.


Läs mer

Var med och påverka - svara på denna enkät

2021-06-18

Var med och påverka platsen där du bor tillsammans med Leader Södermanland.
Vi på Leader Södermanland arbetar med lokal utveckling tillsammans med dig som bor och verkar i Leader Södermanland. I den här enkäten har du möjlighet att påverka vilka satsningar som ska göras i området i framtiden. Vi är glada för alla förslag, stora som små.

Enkäten kommer att vara öppen till och med den 18 augusti. 

Svara på enkäten här

Läs mer

Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.