Redovisning

Denna sida riktar sig till er som driver projekt inom lokalt ledd utveckling.

Ni kan ansöka om utbetalning flera gånger:

  • Ni kan ansöka om förskott om ni är en ideell förening, ekonomisk förening, en allännyttig stiftelse eller en samfällighetsförening
  • Ni kan ansöka om flera delutbetalningar
  • Ni kan ansöka om slututbetalning när projektet är avslutat

Utbetalning av stöd sker efter att ni redovisat betalda utgifter. Ansökan om utbetalning görs i e-tjänsten på Jordbruksverket. En stark rekommendation är att först gå igenom underlagen för ansökan om utbetalning tillsammans med leaderkontoret, så att vi kan hjälpa till att titta igenom redovisningen innan ansökan görs via e-tjänsten. Detta för att minska risken för att utgifter som inte är godkända redovisas i ansökan om utbetalning. Sådana fel går inte att rätta till i efterhand, utan kan leda till avdrag på stödbeloppet.

 

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.