Godkända projekt inom insatsområde 3 - Ungdomar 13-25 år

  Makerspace Kungsör, 2017-2348

Projektet är en förstudie som ska undersöka realismen i att starta ett Makerspace (MS) i glesbygdsbefolkat omdråde. Förstudiens frågeställningar är: Finns det tillräckligt många intresserade? Vad tycker Kommun och lokala företagare? Organiseras ett MS i glesbygd annorlunda än i större städer? Är sponsorer och bidrag ett bättre alternativ än Crowdfounding? Kan kommunen tillhandahålla lokaler till subventionerat pris?

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 420poäng
LAG-beslut fattat 2017-06-08
LAG:s kontaktperson för projektet är Lars Wigström

Projektägare:
List Västra Mälardalen

Projektperiod: 2017-05-09 t.o.m. 2017-12-01

Kontakta projektet:
Projektledare Stefan Aurusell, 073-985 49 09, stefan@aurusell.se

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 33 058 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  16 283 kronor

 

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.