Godkända projekt inom insatsområde 2 - Livsstil/livskvalitet


 

 Idécentrum Kafjärden, 2016-943
Idén är att bruka Jäders församlingshem i Kafjärden, Eskilstuna kommun, som ett idé-/kunskapscentrum för landsbygdsutveckling. Projektet avser en inre ombyggnad/uppgradering för att kunna användas ändamålsenligt till aktiviteter och innehåll. Idécentrum ska nyttjas som marknadsföringsplattform för bland annat lantbrukare och hantverkare inom olika discipliner med entreprenörsanda och produktidéer inom området närodlat/närproducerat.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 495 poäng
LAG-beslut fattat 2016-04-07.

Projektägare:
Föreningen Kunskapsturism Kafjärden

Projektperiod: 2016-01-28 t.o.m. 2017-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat): 397 813 kronor
LAG offentlig medfinansiering:  195 937 kronor
Privat finansiering: 200 000 kronor
Ideellt arbete: 441 000 kronor


Kontakta projektet:
- Iha Frykman, styrelseordförande, iha.frykman@gmail.com, 070-340 23 24
- Lennie Frykman, projektledare,
- Jan Brandt, jan.brandt@hotmail.com, 070-844 44 11

LAG:s kontaktperson för projektet:  Bam Björling

Status:  Beslutat av Jordbruksverket 2016-07-06.

 

 

 

 

 


 Skebo i hjärtat av Sörmland, 2016-2207
Syftet är att bibehålla och utveckla attraktionskraften för orten Skebokvarn. Genom en mer funktionell och miljövänligare samlingslokal i Skebokvarnsgården kommer nuvarande och nytillkomna aktiviteter att kunna bedrivas i större omfattning. Ett större kök, där människor tillsammans kan bereda för gemensamma måltider, lära av varandra, ge service till dem där orken tryter samt kunna laga och inta mat tillsammans. Syftet är också att kunna bidra till integrering av nyanlända svenska med hjälp av aktiviteter i form av t.ex. matlagning.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 455 poäng
LAG-beslut fattat 2016-04-07.

Projektägare:
Skebokvarns Bygderåd 

Projektperiod: 2016-03-30 t.o.m. 2017-05-31

 

 

 

 

 

 

 
Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat): 273 099kronor
LAG offentlig medfinansiering:  134 512 kronor
Privat finansiering:   47 315 kronor
Ideellt arbete: 194 480 kronor

 

Kontakta projektet:
- Sten Elofson, projektledare, sten.elofson@gmail.com, 070-547 41 61
- Walter de Keyzer, kassör, wrdekeyzer@gmail.com, 076-29 03 50

LAG:s kontaktperson för projektet:  Lucie Bernhardsson

Status:  Beslutat av Jordbruksverket 2016-06-16.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hässelbymuseet steg 2, 2016-5409
Projektet övergripande syfte är att uppföra en 1700-tals timmerstuga samt inreda denna till läsarstuga och museum för att på ett bättre sätt kunna åskådliggör de samlingar av föremål och dokument som samlats in under åren. Projektet vill skapa en etablerad besöks- och studieplats för skolor och enskilda personer som vill läsa eller forska i Gryts socken.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 300 poäng
LAG-beslut fattat 2016-10-04

Projektägare:
Gryts Hembygdsförening

Projektperiod: 2016-08-17 t.o.m. 2019-12-31

 

 

 


 
Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat): 285 202 kronor
LAG offentlig medfinansiering:  140 473 kronor
Ideellt arbete: 638 000 kronor


Kontakta projektet:
- Mikael Frieberg, projektledare, mikaelfrieberg@yahoo.se, 076-282 80 99
- Monica Sörman, kassör, pr.srman@telia.com, 070-574 46 06

LAG:s kontaktperson för projektet:  Bertil Karlsson

Status:  Beslutat av Jordbruksverket.

 

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.