Godkända projekt inom insatsområde 2 - Livsstil/livskvalitet

 Idécentrum Kafjärden, 2016-943

Idén är att bruka Jäders församlingshem i Kafjärden, Eskilstuna kommun, som ett idé-/kunskapscentrum för landsbygdsutveckling. Projektet avser en inre ombyggnad/uppgradering för att kunna användas ändamålsenligt till aktiviteter och innehåll. Idécentrum ska nyttjas som marknadsföringsplattform för bland annat lantbrukare och hantverkare inom olika discipliner med entreprenörsanda och produktidéer inom området närodlat/närproducerat.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 495 poäng
LAG-beslut fattat 2016-04-07
Beslutat av Jordbruksverket 2016-07-06
LAG:s kontaktperson för projektet är Bam Björling

Projektägare: Föreningen Kunskapsturism Kafjärden

Projektperiod: 2016-01-28 t.o.m. 2017-12-31

Kontakta projektet:
- Iha Frykman, styrelseordförande, iha.frykman@gmail.com, 070-340 23 24
- Lennie Frykman, projektledare, 
- Jan Brandt, jan.brandt@hotmail.com, 070-844 44 11

Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 397 813 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  195 937 kronor 
 Privat finansiering: 200 000 kronor 
 Ideellt arbete: 441 000 kronor  Skebo i hjärtat av Sörmland, 2016-2207

Syftet är att bibehålla och utveckla attraktionskraften för orten Skebokvarn. Genom en mer funktionell och miljövänligare samlingslokal i Skebokvarnsgården kommer nuvarande och nytillkomna aktiviteter att kunna bedrivas i större omfattning. Ett större kök, där människor tillsammans kan bereda för gemensamma måltider, lära av varandra, ge service till dem där orken tryter samt kunna laga och inta mat tillsammans. Syftet är också att kunna bidra till integrering av nyanlända svenska med hjälp av aktiviteter i form av t.ex. matlagning.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 455 poäng
LAG-beslut fattat 2016-04-07
Beslutat av Jordbruksverket 2016-06-16
LAG:s kontaktperson för projektet är Lucie Bernhardsson

Projektägare: Skebokvarns Bygderåd 

Projektperiod: 2016-03-30 t.o.m. 2017-05-31

Kontakta projektet:
- Sten Elofson, projektledare, sten.elofson@gmail.com, 070-547 41 61
- Walter de Keyzer, kassör, wrdekeyzer@gmail.com, 076-29 03 50

Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 273 099kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  134 512 kronor 
 Privat finansiering: 47 315 kronor
 Ideellt arbete: 194 480 kronor


 Hässelbymuseet steg 2, 2016-5409

Projektet övergripande syfte är att uppföra en 1700-tals timmerstuga samt inreda denna till läsarstuga och museum för att på ett bättre sätt kunna åskådliggör de samlingar av föremål och dokument som samlats in under åren. Projektet vill skapa en etablerad besöks- och studieplats för skolor och enskilda personer som vill läsa eller forska i Gryts socken.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 300 poäng
LAG-beslut fattat 2016-10-04
Beslutat av Jordbruksverket
LAG:s kontaktperson för projektet är Bertil Karlsson 

Projektägare: Gryts Hembygdsförening

Projektperiod: 2016-08-17 t.o.m. 2019-12-31

Kontakta projektet:
- Mikael Frieberg, projektledare, mikaelfrieberg@yahoo.se, 076-282 80 99
- Monica Sörman, kassör, pr.srman@telia.com, 070-574 46 06

Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 364 932 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  179 743 kronor
 Ideellt arbete: 638 000 kronor

 

 Livskvalitet i Sörmland, 2017-3257

Syftet med projektet är att öka tillgängligheten till natur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning med målet att öka livskvalitén. En ökad tillgänglighet till landsbygden för personer med funktionsnedsättning i synnerhet men även för den breda allmänheten ökar också förutsättningarna för en levande landsbygd.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 430 poäng
LAG-beslut fattat 2017-11-09
Beslutat av Jordbruksverket 2018-12-10

Projektägare:
Handikappföreningarna Sörmland

Projektperiod: 2017-07-17 t.o.m. 2021-06-30

Kontakta projektet:
- Sofia Palmer, Projektledare, resurs@hsod.se, 070-442 46 08
- Helge Andersson, Ordförande Handikappföreningarna Sörmland,  helge.andersson00@bredband.net, , 076-555 82 38

Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 1 085 042 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  534 424 kronor
 Offentlig resurs: 349 293 kronor
 Egen finansiering: 655 487 kronor


 Framtidssatsningen, 2018-1795

Syfte är att utveckla Vingåkersbygden tillsammans med andra aktörer i närområdet, höja livskvalitén samt att göra Vingåker attraktivare för besökare.

Målsättningen med projektet är att:
- Tillsammans med Vingåkers kommun erbjuda lovaktiviteter för traktens ungdomar.
- Erbjuda nya events via paketerade lösningar med omkringliggande verksamheter.
- Starta upp kontinuerliga träffar på äldreboenden där de äldre får prova på luftgevärsskytte med skyttesimulatorn.
- Öka uthyrningen av lokalerna.
- Öka tävlingsverksamheten vid sidan om klubbens egen tävlingsverksamhet

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 450 poäng
LAG-beslut fattat 2018-09-15
LAG:s kontaktperson för projektet är Annelie Allard

Projektägare:
Vingåkers jaktskytteklubb

Projektperiod: 2018-09-30 – 2019-06-30

Kontakta projektet:
- Johan Hamilton, johan1.hamilton@gmail.com, 073-615 45 74
- Lennart Mählqvist, kassör, lennart.mahlqvist@telia.com, 070-9444301
- Denny Bergelin, elmontage-annica@telia.com, 070-6455521

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 525 273 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  258 717 kronor

 

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.