Godkända projekt inom insatsområde 2 - Livsstil/livskvalitet

  Idécentrum Kafjärden, 2016-943

Idén är att bruka Jäders församlingshem i Kafjärden, Eskilstuna kommun, som ett idé-/kunskapscentrum för landsbygdsutveckling. Projektet avser en inre ombyggnad/uppgradering för att kunna användas ändamålsenligt till aktiviteter och innehåll. Idécentrum ska nyttjas som marknadsföringsplattform för bland annat lantbrukare och hantverkare inom olika discipliner med entreprenörsanda och produktidéer inom området närodlat/närproducerat.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 495 poäng
LAG-beslut fattat 2016-04-07
Beslutat av Jordbruksverket 2016-07-06
LAG:s kontaktperson för projektet är Bam Björling

Projektägare: Föreningen Kunskapsturism Kafjärden

Projektperiod: 2016-01-28 t.o.m. 2017-12-31

Kontakta projektet:
- Iha Frykman, styrelseordförande, iha.frykman@gmail.com, 070-340 23 24
- Lennie Frykman, projektledare, 
- Jan Brandt, jan.brandt@hotmail.com, 070-844 44 11

Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 397 813 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  195 937 kronor 
 Privat finansiering: 200 000 kronor 
 Ideellt arbete: 441 000 kronor   Skebo i hjärtat av Sörmland, 2016-2207

Syftet är att bibehålla och utveckla attraktionskraften för orten Skebokvarn. Genom en mer funktionell och miljövänligare samlingslokal i Skebokvarnsgården kommer nuvarande och nytillkomna aktiviteter att kunna bedrivas i större omfattning. Ett större kök, där människor tillsammans kan bereda för gemensamma måltider, lära av varandra, ge service till dem där orken tryter samt kunna laga och inta mat tillsammans. Syftet är också att kunna bidra till integrering av nyanlända svenska med hjälp av aktiviteter i form av t.ex. matlagning.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 455 poäng
LAG-beslut fattat 2016-04-07
Beslutat av Jordbruksverket 2016-06-16
LAG:s kontaktperson för projektet är Lucie Bernhardsson

Projektägare: Skebokvarns Bygderåd 

Projektperiod: 2016-03-30 t.o.m. 2017-05-31

Kontakta projektet:
- Sten Elofson, projektledare, sten.elofson@gmail.com, 070-547 41 61
- Walter de Keyzer, kassör, wrdekeyzer@gmail.com, 076-29 03 50

Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 273 099kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  134 512 kronor 
 Privat finansiering: 47 315 kronor
 Ideellt arbete: 194 480 kronor


  Hässelbymuseet steg 2, 2016-5409

Projektet övergripande syfte är att uppföra en 1700-tals timmerstuga samt inreda denna till läsarstuga och museum för att på ett bättre sätt kunna åskådliggör de samlingar av föremål och dokument som samlats in under åren. Projektet vill skapa en etablerad besöks- och studieplats för skolor och enskilda personer som vill läsa eller forska i Gryts socken.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 300 poäng
LAG-beslut fattat 2016-10-04
Beslutat av Jordbruksverket 2019-02-16
LAG:s kontaktperson för projektet är Bertil Karlsson 

Projektägare: Gryts Hembygdsförening

Projektperiod: 2016-08-17 t.o.m. 2019-12-31

Kontakta projektet:
- Mikael Frieberg, projektledare, mikaelfrieberg@yahoo.se, 076-282 80 99
- Monica Sörman, kassör, pr.srman@telia.com, 070-574 46 06

Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 364 932 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  179 743 kronor
 Ideellt arbete: 638 000 kronor

 

  Livskvalitet i Sörmland, 2017-3257

Syftet med projektet är att öka tillgängligheten till natur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning med målet att öka livskvalitén. En ökad tillgänglighet till landsbygden för personer med funktionsnedsättning i synnerhet men även för den breda allmänheten ökar också förutsättningarna för en levande landsbygd.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 430 poäng
LAG-beslut fattat 2017-11-09
Beslutat av Jordbruksverket 2018-12-10

Projektägare:
Handikappföreningarna Sörmland

Projektperiod: 2017-07-17 t.o.m. 2021-06-30

Kontakta projektet:
- Sofia Palmer, Projektledare, resurs@hsod.se, 070-442 46 08
- Helge Andersson, Ordförande Handikappföreningarna Sörmland,  helge.andersson00@bredband.net, , 076-555 82 38

Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 1 085 042 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  534 424 kronor
 Offentlig resurs: 349 293 kronor
 Egen finansiering: 655 487 kronor


  Framtidssatsningen, 2018-1795

Syfte är att utveckla Vingåkersbygden tillsammans med andra aktörer i närområdet, höja livskvalitén samt att göra Vingåker attraktivare för besökare.

Målsättningen med projektet är att:
- Tillsammans med Vingåkers kommun erbjuda lovaktiviteter för traktens ungdomar.
- Erbjuda nya events via paketerade lösningar med omkringliggande verksamheter.
- Starta upp kontinuerliga träffar på äldreboenden där de äldre får prova på luftgevärsskytte med skyttesimulatorn.
- Öka uthyrningen av lokalerna.
- Öka tävlingsverksamheten vid sidan om klubbens egen tävlingsverksamhet

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 450 poäng
LAG-beslut fattat 2018-09-15
LAG:s kontaktperson för projektet är Annelie Allard
Beslutat av Jordbruksverket 2019-03-08

Projektägare:
Vingåkers jaktskytteklubb

Projektperiod: 2018-09-30 – 2019-06-30

Kontakta projektet:
- Johan Hamilton, johan1.hamilton@gmail.com, 073-615 45 74
- Lennart Mählqvist, kassör, lennart.mahlqvist@telia.com, 070-9444301
- Denny Bergelin, elmontage-annica@telia.com, 070-6455521

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 525 273 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  258 717 kronor

 

 MakerSpace Västra Mälardalen, 2019-278

Målet med projektet är att starta och driva ett MakerSpace i Kungsör. MacerSpace är en verkstadsliknande mötesplats som uppmuntrar till delning av kunskap, verktyg och idéer. Projektet har vuxit fram från en förstudie om MacerSpace i Kungsör, som visade att det finns ett stort intresse för, och behov av mötesplatser för teknikintresserade även på landsbygden. MakerSpace finns i flera av Sveriges större städer, men det saknas exempel på mindre orter och landsbygd. Teknik kan bli ännu en gräns mellan stad och land, det här projektet har för avsikt att motverka det. 

Se nyhetsinslag om projektet på Västmanlands Television

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 470 poäng
LAG-beslut fattat 2019-02-13
Beslutat av Jordbruksverket 2019-05-29
LAG:s kontaktperson för projektet är Lars Wigström

Projektägare:
List Västra Mälardalen

Projektperiod: t.o.m. 2020-06-02

Kontakta projektet:
- Projektledare, Stefan Aurusell, stefan@aurusell.se, 073-985 49 09

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 81 070 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  39 930 kronor


 Karin Larsson – hantverksprojekt och utställning, 2018-4557 

Projektets mål är att i samverkan med lokala hantverkare och hembygdsföreningar skapa konstutställningar med konstnärinnan och formgivaren Karin Larsson som inspirationskälla. Karin var banbrytande på sin tid och en av vårt lands mest betydelsefulla personer inom svensk heminredning och formgivning.

Projektet kommer att inventera och kontakta områdets hantverksaktörer och initiera nya samarbeten mellan hantverkare och andra intresserade. Projektets deltagare kommer sedan att skapa egna hantverk i Karins Larssons anda. De producerade verken kommer slutligen att visas på sommarutställningar i bygdegårdar och genom mobil utställning på andra platser.

Syftet med projektet är att bidra till landsbygdens kulturella utbud, utveckla design- och hantverkskunskap på landsbygden, stärka företagens möjlighet till försörjning inom hantverksområdet samt bidra till social inkludering och etnisk/kulturell integration.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 365 poäng
LAG-beslut fattat 2019-02-13
Beslutat av Jordbruksverket 2019-04-02
LAG:s kontaktperson för projektet är Bam Björling

Projektägare:
Torshälla Hembygdsförening Sankt Olofs Gille

Projektperiod: t.o.m. 2020-09-30

Kontakta projektet:
- Tryggve Lundh, tryggve.lundh@gmail.com, 0763407415 

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 334 163 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  164 587 kr

 

 Vi skapar ett digitalt vardagsrum i Stallarholmen!, 2019-199

Syftet med projektet är att skapa en digital mötesplats i form av en interaktiv hemsida för Stallarholmen, som ska öka områdets attraktionskraft. Projektet har vuxit fram som ett resultat av Leader projektet ”Service och liv på landet” vars syfte är att få igång processer som leder till vision och handlingsplan för deltagande orter. I Stallarholmen var en slutsats av denna process att förbättra samarbetet och kommunikationen med hjälp av en digital mötesplats. Det digitala vardagsrummet utformas efter medborgarnas behov och ska vända sig till både stallarholmsbor, sommarboende, turister och människor som funderar på att bosätta sig i Stallarholmen. 

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 385 poäng
LAG-beslut fattat 2019-02-13
LAG:s kontaktperson för projektet är Cenneth Åhlund
Beslutat av Jordbruksverket 2019-05-02

Projektägare:
Drömfabriken i Stallarholmen

Projektperiod: 2019-05-01 t.o.m. 2020-12-31

Kontakta projektet:
- Projektägare, Stefan Seidel, stefan@dromfabriken.net, 070-285 10 25
- Drömfabriken, info@dromfabriken.net

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 200 390 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  98 700 kronor


 Länna sår och skördar, 2019-1291

Projektägarna vill undersöka hur de kan skapa en mer hållbar och lokal matförsörjning i bygden. Projektet har två mål. Dels att sammanställa en inventering av resurser och förutsättningar för en mer resilient matförsörjning i bygden. Dels att skapa en pilotodling tillsammans med Länna förskola och en gemensam skördemarknad med Länna Hembygdsförening. Det primära syftet med projektet är att bidra till en hållbar lokal matförsörjning i Länna, men projektet förväntas även stärka gemenskapen i bygden, bidra till kunskapsöverföring och väcka barns intresse för matens ursprung.  

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 385 poäng
LAG-beslut fattat 2019-05-08
Beslutat av Jordbruksverket 2019-10-17
LAG:s kontaktperson för projektet är Cenneth Åhlund

Projektägare: Annica Gustafsson

Projektperiod: 2019-05-31 t.o.m. 2020-01-31

Kontakta projektet:
- Projektledare, Annica, Gustafsson, 070-734 85 71, annicavgustafsson@gmail.com
- Projektledare, Vanda, Kehr, 073-642 76 10, vandakehr@gmail.com

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 119 761 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  58 987 kronor


 64 fröer och film(er) för en smart landsbygdsutveckling i Sörmland, 2019-2248

Erfarenheter visar på att den Sörmländska landsbygden är full av utvecklingskraft, men kraften stannar oftast i den enskilda bygden. Länsbygderåd Södermanland har samlat utvecklingsgrupper från hela länet för samtal om hur man gemensamt skall utveckla landsbygden. De viktigaste punkterna var ett ökat behov av erfarenhetsutbyte. Syftet med det här projektet är att bidra till erfarenhetsutbyte genom att visa på goda exempel på vad som görs och kan göras för ett klimatsmart samhälle och en dynamisk smart byautveckling. Målet med projektet är att ta fram film- och textmaterial som visar på goda exempel samt att genomföra workshops där det framtagna materialet används som verktyg.

Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 325 poäng
LAG-beslut fattat 2019-06-19
Beslutat av Jordbruksverket 2019-11-12
LAG:s kontaktperson för projektet är Cenneth Åhlund

Projektägare: Länsbygderåd Södermanland

Projektperiod: 2019-06-20 t.o.m. 2020-06-30

Kontakta projektet:
- Projektledare, Peter, Eklund, 070-275 01 68, peteklund@gmail.com
- Ordförande, Erik, Granbeck, erik.granbeck@strangnas.se
- Birgit Andersson, 076-141 75 84, hssl.sormland@gmail.com

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 158 687 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  81 159 kronor


 Planetskötare i praktiken, barn planterar och skyddar träd, för klimatet och för mångfalden (förstudieprojekt), 2019-2343

Många människor känner idag oro för vad klimatförändringarna ska innebära, framförallt för deras barns framtid. Denna oro kan bli passiviserande om man inte kan göra något konstruktivt för att bromsa denna förändring. Det finns ett dokumenterat behov av trädplantering globalt och lokalt för att skapa koldioxidsänkor. Det här projektet kommer att undersöka förutsättningarna för, och i liten skala pröva möjligheten för, att barn som en del i undervisningen kan plantera och skydda träd. Syftet är att bidra till åtgärder för klimat och miljö genom att markägare, kommun, skolor, föräldrar och barn samverkar kring trädplantering och även lär sig mer om trädens roll i ekosystemet. 

Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 460 poäng
LAG-beslut fattat 2019-06-19
Beslutat av Jordbruksverket 2019-11-13
LAG:s kontaktperson för projektet är Cenneth Åhlund

Projektägare: Änggärdet Ekonomisk förening

Projektperiod: 2019-06-20 t.o.m. 2019-12-31

Kontakta projektet:
- Projektledare, Tomas, Ögren, 070-642 10 50, utogren@gmail.com

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 47 570 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  23 430 kronor

 Åker skapa, 2019-865

Syftet med leaderprojektet är att skapa förutsättning för utveckling av bygden Åker genom ett organiserat, strategiskt arbete för utveckling av service och infrastruktur. Målet med projektet är att sammanställa näringslivets och befolkningens behov av service och infrastruktur samt att ta fram en handlingsplan för genomförande i samarbete med berörda aktörer i bygden och kommunen. Målsättningen är även att starta igång arbete utifrån den handlingsplan som tas fram.

Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 360 poäng
LAG-beslut fattat 2019-09-18
LAG:s kontaktperson för projektet är Agneta Pettersson

Projektägare: Porten Ideell förening

Projektperiod: 2019-05-31 t.o.m. 2020-06-30

Kontakta projektet:
- Projektledare, Ylva Binder, 073-441 47 50, ylva.binder@yahoo.com
- Del av styrgrupp, Karolina Zander, 0152-291 36, karolina.zander@strangnas.se

Status: Väntar på beslut från Jordbruksverket

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 368 835 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  181 665 kronor

 Trygghet och trivsel på Violentorget genom lokal platssamverkan, 2019-275

Violentorget upplevs av många som oattraktiv plats som är otrygg att vistas på, framförallt kvällstid då den är mörk och det ofta skapas “häng” av unga män. Polisen har även registrerat droganvändning och drogförsäljning på platsen. Flens kommun, Prins Wilhelmgymnasiets elevkår och Samhällsbyggnadsbolaget Lästen AB är överens om att de vill samverka för att åstadkomma en positiv förändring av platsen.

Syftet med projektet är att bidra till att skapa en tryggare, mer attraktiv, inkluderande och trivsammare miljö på och kring nedre och övre Violentorget i Flens stad, genom platssamverkan. Målet med projektet är att genomförande en trygghetsanalys i det aktuella området samt skapa en organisation och struktur för en långsiktig platssamverkan där alla aktörer är införstådda vad deras ansvar, mandat och skyldigheter är, samt en framtagen affärs- och verksamhetsplan.

Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 430 poäng
LAG-beslut fattat 2019-09-18
LAG:s kontaktperson för projektet är Gunilla Malm

Projektägare: Flens kommun

Projektperiod: 2019-08-20 t.o.m. 2020-12-31

Kontakta projektet:
-Brottsförebyggande samordnare, Jessica Ekermann, 0157-430 002, 073-201 50 63, jessica.ekermann@flen.se

Status: Väntar på beslut från Jordbruksverket

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat):  233 662 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:   115 088 kronor

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.