Godkända projekt inom insatsområde 2 - Livsstil/livskvalitet

 

 

  Idécentrum Kafjärden, 2016-943

Idén är att bruka Jäders församlingshem i Kafjärden, Eskilstuna kommun, som ett idé-/kunskapscentrum för landsbygdsutveckling. Projektet avser en inre ombyggnad/uppgradering för att kunna användas ändamålsenligt till aktiviteter och innehåll. Idécentrum ska nyttjas som marknadsföringsplattform för bland annat lantbrukare och hantverkare inom olika discipliner med entreprenörsanda och produktidéer inom området närodlat/närproducerat.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 495 poäng
LAG-beslut fattat 2016-04-07
Beslutat av Jordbruksverket 2016-07-06
LAG:s kontaktperson för projektet är Bam Björling

Projektägare: Föreningen Kunskapsturism Kafjärden

Projektperiod: 2016-01-28 t.o.m. 2017-12-31

Kontakta projektet:
- Iha Frykman, styrelseordförande, iha.frykman@gmail.com, 070-340 23 24
- Lennie Frykman, projektledare, 
- Jan Brandt, jan.brandt@hotmail.com, 070-844 44 11

Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 397 813 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  195 937 kronor 
 Privat finansiering: 200 000 kronor 
 Ideellt arbete: 441 000 kronor   Skebo i hjärtat av Sörmland, 2016-2207

Syftet är att bibehålla och utveckla attraktionskraften för orten Skebokvarn. Genom en mer funktionell och miljövänligare samlingslokal i Skebokvarnsgården kommer nuvarande och nytillkomna aktiviteter att kunna bedrivas i större omfattning. Ett större kök, där människor tillsammans kan bereda för gemensamma måltider, lära av varandra, ge service till dem där orken tryter samt kunna laga och inta mat tillsammans. Syftet är också att kunna bidra till integrering av nyanlända svenska med hjälp av aktiviteter i form av t.ex. matlagning.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 455 poäng
LAG-beslut fattat 2016-04-07
Beslutat av Jordbruksverket 2016-06-16
LAG:s kontaktperson för projektet är Lucie Bernhardsson

Projektägare: Skebokvarns Bygderåd 

Projektperiod: 2016-03-30 t.o.m. 2017-05-31

Kontakta projektet:
- Sten Elofson, projektledare, sten.elofson@gmail.com, 070-547 41 61
- Walter de Keyzer, kassör, wrdekeyzer@gmail.com, 076-29 03 50

Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 273 099kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  134 512 kronor 
 Privat finansiering: 47 315 kronor
 Ideellt arbete: 194 480 kronor


  Hässelbymuseet steg 2, 2016-5409

Projektet övergripande syfte är att uppföra en 1700-tals timmerstuga samt inreda denna till läsarstuga och museum för att på ett bättre sätt kunna åskådliggör de samlingar av föremål och dokument som samlats in under åren. Projektet vill skapa en etablerad besöks- och studieplats för skolor och enskilda personer som vill läsa eller forska i Gryts socken.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 300 poäng
LAG-beslut fattat 2016-10-04
LAG:s kontaktperson för projektet är Bertil Karlsson 

Projektägare: Gryts Hembygdsförening

Projektperiod: 2016-08-17 t.o.m. 2019-12-31

Kontakta projektet:
- Mikael Frieberg, projektledare, mikaelfrieberg@yahoo.se, 076-282 80 99
- Monica Sörman, kassör, pr.srman@telia.com, 070-574 46 06

Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 364 932 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  179 743 kronor
 Ideellt arbete: 638 000 kronor

 

  Livskvalitet i Sörmland, 2017-3257

Syftet med projektet är att öka tillgängligheten till natur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning med målet att öka livskvalitén. En ökad tillgänglighet till landsbygden för personer med funktionsnedsättning i synnerhet men även för den breda allmänheten ökar också förutsättningarna för en levande landsbygd.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 430 poäng
LAG-beslut fattat 2017-11-09
Beslutat av Jordbruksverket 2018-12-10

Projektägare:
Handikappföreningarna Sörmland

Projektperiod: 2017-07-17 t.o.m. 2021-06-30

Kontakta projektet:
- Sofia Palmer, Projektledare, resurs@hsod.se, 070-442 46 08
- Helge Andersson, Ordförande Handikappföreningarna Sörmland,  helge.andersson00@bredband.net, , 076-555 82 38

Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 1 085 042 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  534 424 kronor
 Offentlig resurs: 349 293 kronor
 Egen finansiering: 655 487 kronor


  Framtidssatsningen, 2018-1795

Syfte är att utveckla Vingåkersbygden tillsammans med andra aktörer i närområdet, höja livskvalitén samt att göra Vingåker attraktivare för besökare.

Målsättningen med projektet är att:
- Tillsammans med Vingåkers kommun erbjuda lovaktiviteter för traktens ungdomar.
- Erbjuda nya events via paketerade lösningar med omkringliggande verksamheter.
- Starta upp kontinuerliga träffar på äldreboenden där de äldre får prova på luftgevärsskytte med skyttesimulatorn.
- Öka uthyrningen av lokalerna.
- Öka tävlingsverksamheten vid sidan om klubbens egen tävlingsverksamhet

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 450 poäng
LAG-beslut fattat 2018-09-15
LAG:s kontaktperson för projektet är Annelie Allard
Beslutat av Jordbruksverket 2019-03-08

Projektägare:
Vingåkers jaktskytteklubb

Projektperiod: 2018-09-30 – 2019-06-30

Kontakta projektet:
- Johan Hamilton, johan1.hamilton@gmail.com, 073-615 45 74
- Lennart Mählqvist, kassör, lennart.mahlqvist@telia.com, 070-9444301
- Denny Bergelin, elmontage-annica@telia.com, 070-6455521

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 525 273 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  258 717 kronor

 

 MakerSpace Västra Mälardalen, 2019-278

Målet med projektet är att starta och driva ett MakerSpace i Kungsör. MacerSpace är en verkstadsliknande mötesplats som uppmuntrar till delning av kunskap, verktyg och idéer. Projektet har vuxit fram från en förstudie om MacerSpace i Kungsör, som visade att det finns ett stort intresse för, och behov av mötesplatser för teknikintresserade även på landsbygden. MakerSpace finns i flera av Sveriges större städer, men det saknas exempel på mindre orter och landsbygd. Teknik kan bli ännu en gräns mellan stad och land, det här projektet har för avsikt att motverka det. 

Se nyhetsinslag om projektet på Västmanlands Television

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 470 poäng
LAG-beslut fattat 2019-02-13
LAG:s kontaktperson för projektet är Lars Wigström

Projektägare:
List Västra Mälardalen

Projektperiod: t.o.m. 2020-06-02

Kontakta projektet:
- Projektledare, Stefan Aurusell, stefan@aurusell.se, 073-985 49 09

Status: Beslutat av LAG, väntar beslut från Jordbruksverket.

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 81 070 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  39 930 kronor


 Karin Larsson – hantverksprojekt och utställning, 2018-4557 

Projektets mål är att i samverkan med lokala hantverkare och hembygdsföreningar skapa konstutställningar med konstnärinnan och formgivaren Karin Larsson som inspirationskälla. Karin var banbrytande på sin tid och en av vårt lands mest betydelsefulla personer inom svensk heminredning och formgivning.

Projektet kommer att inventera och kontakta områdets hantverksaktörer och initiera nya samarbeten mellan hantverkare och andra intresserade. Projektets deltagare kommer sedan att skapa egna hantverk i Karins Larssons anda. De producerade verken kommer slutligen att visas på sommarutställningar i bygdegårdar och genom mobil utställning på andra platser.

Syftet med projektet är att bidra till landsbygdens kulturella utbud, utveckla design- och hantverkskunskap på landsbygden, stärka företagens möjlighet till försörjning inom hantverksområdet samt bidra till social inkludering och etnisk/kulturell integration.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 365 poäng
LAG-beslut fattat 2019-02-13
LAG:s kontaktperson för projektet är Bam Björling

Projektägare:
Torshälla Hembygdsförening Sankt Olofs Gille

Projektperiod: t.o.m. 2020-09-30

Kontakta projektet:
- Tryggve Lundh, tryggve.lundh@gmail.com, 0763407415 

Status: Beslutat av LAG, väntar beslut från Jordbruksverket.

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 334 163 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  164 587 kr

 

 Vi skapar ett digitalt vardagsrum i Stallarholmen!, 2019-199

Syftet med projektet är att skapa en digital mötesplats i form av en interaktiv hemsida för Stallarholmen, som ska öka områdets attraktionskraft. Projektet har vuxit fram som ett resultat av Leader projektet ”Service och liv på landet” vars syfte är att få igång processer som leder till vision och handlingsplan för deltagande orter. I Stallarholmen var en slutsats av denna process att förbättra samarbetet och kommunikationen med hjälp av en digital mötesplats. Det digitala vardagsrummet utformas efter medborgarnas behov och ska vända sig till både stallarholmsbor, sommarboende, turister och människor som funderar på att bosätta sig i Stallarholmen. 

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 385 poäng
LAG-beslut fattat 2019-02-13
LAG:s kontaktperson för projektet är Cenneth Åhlund

Projektägare:
Drömfabriken i Stallarholmen

Projektperiod: 2019-05-01 t.o.m. 2020-12-31

Kontakta projektet:
- Projektägare, Stefan Seidel, stefan@dromfabriken.net, 070-285 10 25
- Drömfabriken, info@dromfabriken.net

Status: Beslutat av LAG, väntar beslut från Jordbruksverket.

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 200 390 kronor 
 LAG offentlig medfinansiering:  98 700 kronor

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.