Godkända projekt inom insatsområde 1 - Entreprenörskap

 

  Grönsaker på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar, 2017-5044

Syftet med projektet är att knyta ihop lantbruksföretag som startar ny verksamhet med frilandsodlade grönsaker, med arbetssökande och nyanlända personer som har kompetens och/eller intresse för lantbruk och odling. Projektet ska ses som ett pilotprojekt i syfte att skapa en processmodell som sedan kan tillämpas igen med mindre justeringar utifrån olika förutsättningar.

Projektet genomförs i 2 steg, varav steg 1 undersöker förutsättningarna och steg 2 är själva genomförandet. Detta avser steg 1. 

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, samarbete
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 450 poäng
LAG-beslut fattat 2017-12-07
Beslutat av Jordbruksverket 2018-12-10
LAG:s kontaktperson för projektet är Regina Westas Stedt

Projektägare: AGROÖST IDEELL FÖRENING

Projektperiod: 2018-01-15 t.o.m. 2018-12-15

Kontakta projektet:
- Cilla Krantz, 070-384 64 24, cilla@agrosormland.se

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  730 501 kronor
LAG offentlig medfinansiering:  359 799 kronor


  Verktygstillverkning och utveckling av Mellösaverken, 2017-4858

Syftet med projektet är att starta upp verktygstillverkning och odlingsverksamhet i Mellösa. Projektet är kopplat till Mellösaverken och är en del av den långsiktiga visionen för lokalen. Att lokalen ska fyllas med affärsverksamheter, bli en träffpunk, inspirera till entreprenörskap, bidra till fler arbetstillfällen och stärka bygdens attraktionskraft.

Projektägarna strävar efter att sälja de lokalt odlade grönsakerna och andra lokalt producerade trädgårdsprodukter i anslutning till tillverkningen. De vill även erbjuda workshops och aktiviteter för boende i området och på så sätt skapa en träffpunkt relaterad till verksamheter och lokaler. 

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 400 poäng
LAG-beslut fattat 2018-04-10
Beslutat av Jordbruksverket 2019-01-23
LAG:s kontaktperson för projektet är Lars-Olof Lundkvist

Projektägare:
Mojave Grönt AB

Projektperiod: 2018-04-01 t.o.m 2021-03-31 

Kontakta projektet:
- Anja Hellström, 076-402 77 57, contact@mojavegront.se

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat): 200 000 kronor
Privat finansiering: 242 000 kronor     

 

  Samverkan för idéutveckling och innovation inom lantbruksnäringen – pilotprojekt 2018-1877

Projektets syfte är att

- skapa en branschöverskridande samarbetsmodell/process för idéutveckling och innovation med fokus på teknik utifrån angelägna utmaningar inom lantbruksnäringen. Samarbetsmodellen underlättar och påskyndar idé- och innovationsprocessen vilket ger goda förutsättningar för att fånga upp och utveckla idéer från landsbygdens entreprenörer och bilda återkommande utvecklingsgrupper.

- utgå från ett skarpt "case" och studera problem kring markpackning utifrån ett systemperspektiv. Ett nätverk av experter, från landsbygdens entreprenörer till utvecklare och forskare inom teknikområdet, tar fram behov, ramar och koncept för ett gångbart automationssystem baserat på lastbärare.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 480 poäng
LAG-beslut fattat 2018-09-07
Beslutat av Jordbruksverket 2019-03-27
LAG:s kontaktperson för projektet är Göran Nygren

Projektägare: AGROÖST Sörmland

Projektperiod: 2018-08-15 t.o.m. 2019-05-15

Kontakta projektet:
- Cilla Krantz, Koordinator, 070-384 64 24, cilla@agrosormland.se
- Joakim Fröberg, Projektledare teknik, 070-594 67 09, joakim.froberg@ri.se

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  821 425 kronor
LAG offentlig medfinansiering:  404 583 kronor


  Fisk och Grönsaksodling i Kretsloppsbaserad RAS anläggning inomhus, 2018-1211

På Bjursätter i Malmköping kommer Rekarne Vattenbruk AB utrusta en ladugård med bassänger och teknisk utrustning för kretsloppsbaserad fiskodling. Anläggningen kommer att vara en produktionsanläggning i företaget men även utgöra en demo- och utbildningsanläggning. 

Syftet med projektet är att öka kunskapen om och intresset för kretsloppsbaserad odling. Samt öka antalet anställningstillfällen inom de gröna näringarna och bidra till förbättrad intjäning hos landsbygdsföretagare. Målet med projektet är att öka självförsörjningsgraden i det lokala området, säkra tillgången till fisk utan miljögifter, plastpartiklar och hållbara odlingar utan risk för utfiskning av våra sjöar och hav eller störningar av miljön.

Projektet beviljat i regionalfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 440 poäng
LAG-beslut fattat 2018-09-07
Beslutat av Jordbruksverket 2019-03-21

Projektägare: Rekarne Vattenbruk AB

Projektperiod: 2018-06-01– 2020-02-28

Kontakta projektet:
- Eva von Heideken, Administration och coordinator av projektet, 070-594 41 18, eva@vattenbruk.com
- Bo Persson, Övergripande design och utbildning, 076-851 10 76, bosse@vattenbruk.com

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  1 513 676 kronor
LAG offentlig medfinansiering:  745 542 kronor

 

  Martin Brolin, 2018-2626

Utanför Mariefred kommer Martin Brolin att bygga upp en modern gårdsbutik för försäljning av egen- och lokalproducerat kött. Syftet med projektet är att utöka djurhållningen i kommunen, som annars har få betesdjur, och på så sätt hålla markerna öppna.

Gårdsbutiken är ett nytt kapitel i företaget som ger dem möjligheten att utöka den egna djurhållningen. För att tillmötesgå kundernas efterfrågan involveras även närliggande gårdar för att bredda utbudet med lamm och viltkött.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 380 poäng
LAG-beslut fattat 2018-11-07
LAG:s kontaktperson för projektet är Camilla Sandblad

Projektägare: Martin Brolin

Projektperiod: 2018-12-01 t.o.m. 2019-06-30

Kontakta projektet:
- Josefine Sundin, 076-426 43 65, josefinesundin@hotmail.com
- Martin Brolin, 070-337 95 88, martin.brolin@hotmail.com

Status: Beslutat av LAG, väntar beslut från Jordbruksverket.

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  200 000 kronor
Privat finansiering:  273 000 kronor

 

  Annica Skoog Wäsby Magasin/Lars Skoogs Fastighets AB, 2018-3370

På Wäsby Magasin & Stall drivs ett antal olika verksamheter. Där finns butiker för inredning, keramik, barnkläder, blommor och ost, samt konstgalleri och café. Målet med leaderprojektet är att öka tillströmningen av kunder till verksamheterna genom att investera i ett växthus som placeras på innergården. Växthuset kommer användas av gårdens hyresgäster, exempelvis till kundkvällar eller andra aktiviteter. Men det kommer även vara möjligt för utomstående att boka växthuset. Syftet med projektet är att skapa fler arbetstillfällen i Torshälla.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 425 p
LAG-beslut fattat 2018-11-07
LAG:s kontaktperson för projektet är Bam Björling
Beslutat av Jordbruksverket 2019-03-11

Projektägare: Lars Skoogs Fastighets AB

Projektperiod:  2019-02-01 t.o.m. 2019-08-31

Kontakta projektet:
- Patrik Skoog, VD Lars Skoogs Fastighets AB, 070-8353724, patrik.skoog@berglundsakeri.se

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  194 000 kronor
Privat finansiering:  84 000 kronor

 

  Affärsplan Näshulta, 2018-3755

Affärsplan Näshulta är en spin-off på Eskilstunas affärsplan för lokal samhälls- och näringslivsutveckling. Syftet med projektet är att vara en del av Affärsplan Eskilstuna och hjälpa till att sänka arbetslösheten i kommunen, ta ansvar gällande Eskilstuna Kommuns utmaningar och samtidigt utveckla Näshulta som helhet.

Affärsplan Näshulta jobbar mot två långsiktiga mål
- 65 nya jobb i Näshulta till 2030.
- 65 nya elever till Näshulta Friskola till 2030.

För att nå målen kommer Affärsplan Näshulta utforma en arbetsmetod som passar landsbygdens förutsättningar.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 425 p
LAG-beslut fattat 2018-11-07
LAG:s kontaktperson för projektet är Bam Björling

Projektägare: Näshulta Intresseförening

Projektperiod: 2019-03-01 till 2021-08-30

Kontakta projektet:
-Anders Kruhsberg, 073-617 24 59, anders@kruhsberg.com

Status: Beslutat av LAG, väntar beslut från Jordbruksverket.

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  1 276 028 kronor
LAG offentlig medfinansiering:  628 492 kronor


  Passion för mat, 2018-3843  

Wäsby viltdelikatesser är återförsäljare av ren- och älgkött från Arvidsjaur. Syftet med projektet är att Wäsby viltdelikatesser ska knyta nya kontakter inom branschen samt nå en ny målgrupp genom att delta på matmässan i Göteborg, där årets tema är "mat från grunden".

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 400 p
LAG-beslut fattat 2019-02-13
LAG:s kontaktperson för projektet är AnnLouise Olsson

Projektägare: Wäsby Viltdelikatesser AB

Projektperiod: t.o.m. 2019-08-30

Kontakta projektet:
- Delägare, Annika Andersson, info@wasbyvilt.se, 070-315 17 09
- Delägare, Anne Streng, info@wasbyvilt.se, 070-318 38 70

Status: Beslutat av LAG, väntar beslut från Jordbruksverket.

Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat):  50 503 kronor
Privat finansiering:  21 644 kronor

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.