Godkända projekt inom insatsområde 1 - Entreprenörskap

   Ekeby bygdeutveckling, 2017-975
Projektet ska utveckla bygden genom att samarbeta, nätverka och utveckla ett gemensamt
koncept för att fler ska upptäcka Ekeby. Genom samarbete mellan föreningar och företag utveckla
nya samarbeten som ska leda till ökad sysselsättning och ge fler möjlighet att bo och verka i Ekeby.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 340 poäng
LAG-beslut fattat 2017-04-20.

Projektägare:
Lindersborgs Bygdegårdsförening

Projektperiod: 2017-02-28 t.o.m. 2019-12-31

   
Beslutad finansiering:
Projektstöd (EU/stat): 117 440 kronor
LAG offentlig medfinansiering:   58 631 kronor
Privat finansiering:       
Ideellt arbete och resurs: 100 000 kronor


Kontakta projektet:
- Per Pettersson, projektledare, pellebrennare@gmail.com, 0157-440 03, 070-675 82 40
- Johannes Mattisson, ekonomi o redovisning, johannes.mattisson@sv.se, 070-390 21 20

LAG:s kontaktperson för projektet: Anna Jernemalm

Status: Beslutat av LAG, väntar beslut från Jordbruksverket.

       

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.