Godkända projekt inom insatsområde 4 - Besöksnäring/turism


   Utställning Axel Oxenstierna, 2018-159

Syftet med projektet är att i Jäders kyrkstallar, i Kafjärderns församling, Eskilstuna kommun, skapa en utställning om f.d. rikskanslern Axel Oxenstierna och Sveriges stormaktstid. Förhoppningen är att utställningen blir ett besöksmål av riksintresse som ökar antalet turister/besökare i närområdet och i Mälardalen. Andra inom besöksnäringen gynnas genom marknadsföring av ex besöksmål, boenden och matställen i samband med utställningen.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 410 poäng
LAG-beslut fattat 2018-09-07
Beslutat av Jordbruksverket 2019-04-16
LAG:s kontaktperson för projektet är Bam Björling

Projektägare: Kunskapsturism i Kafjärden

Projektperiod: 2019-01-01 t.o.m. 2019-05-31

Kontakta projektet:
- Jan Brandt, bitr projektledare, 070-844 44 11, jan.brandt@hotmail.com
- Iha Frykman, ordförande Föreningen Kunskapsturism Kafjärden, 070-340 23 24, iha.frykman@gmail.com

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat):  647 120 kronor 
 Privat finansiering:  318 730 kronor

 

  Musik i sörmländska kulturmiljöer, 2018-700

Syftet med projektet är att öka besöksnäringen i Södermanland genom att förbättra informationen om kulturutbudet vid områdets konsertplatser och kulturmiljöer. Målet är att färdigställa en katalog och en hemsida med information om musikarrangemang som kommer att genomföras under sommarhalvåret.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 400 poäng
LAG-beslut fattat 2019-02-13
LAG:s kontaktperson för projektet är Annelie Allard

Projektägare: Katrineholms kammarmusikförening

Projektperiod: t.o.m. 2019-11-30

Kontakta projektet:
- Projektledare, Bosse Lundgren, bosse.g.lundgren@gmail.com, 073-981 64 29

Status: Beslutat av LAG, väntar beslut från Jordbruksverket.

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat):   40 535 kronor 
 LAG-pott:  19 965 kronor

 

 Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.