Godkända projekt inom insatsområde 4 - Besöksnäring/turism

  New Zealand Café & Bakery i Katrineholm, 2018-1665

Projektets syfte är att skapa sysselsättning, främja livsmedelsproduktion/innovation i Sverige. Målet med projektet är att starta upp ett café i Lövåsen som serverar unika produkter. Det långsiktiga målet är att caféet blir det naturliga valet för både turister och Katrineholmare. 

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 425 poäng
LAG-beslut fattat 2018-06-05
LAG:s kontaktperson för projektet är Stefan Jansson

Projektägare: Nordic Pacific Foods AB

Projektperiod: 2019-01-01 t.o.m. 2019-05-31

Kontakta projektet:
- Tfn: 0150-102 06
- E-postadress: tom@nordicpacificfoods.com

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 185 704 kronor 
 Privat finansiering: 79 588 kronor

 

  Utställning Axel Oxenstierna, 2018-159

Syftet med projektet är att i Jäders kyrkstallar, i Kafjärderns församling, Eskilstuna kommun, skapa en utställning om f.d. rikskanslern Axel Oxenstierna och Sveriges stormaktstid. Förhoppningen är att utställningen blir ett besöksmål av riksintresse som ökar antalet turister/besökare i närområdet och i Mälardalen. Andra inom besöksnäringen gynnas genom marknadsföring av ex besöksmål, boenden och matställen i samband med utställningen.

Projektet beviljat i landsbygdsfonden, genomförande
Samlad bedömning mot LAG:s urvalskriterier: 410 poäng
LAG-beslut fattat 2018-09-07
LAG:s kontaktperson för projektet är Bam Björling

Projektägare: Kunskapsturism i Kafjärden

Projektperiod: 2019-01-01 t.o.m. 2019-05-31

Kontakta projektet:
- Jan Brandt, bitr projektledare, 070-844 44 11, jan.brandt@hotmail.com
- Iha Frykman, ordförande Föreningen Kunskapsturism Kafjärden, 070-340 23 24, iha.frykman@gmail.com

 Beslutad finansiering:
 Projektstöd (EU/stat): 647 120 kronor 
 Privat finansiering: 318 730 kronor

 

 

 Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.