Godkända projekt

Insatsområde 1 - Entreprenörskap

   Projektnamn  Kommun
   Ekeby bygdeutveckling  Flen
     
     
     

 Läs mer om projekten här           

 Insatsområde 2 - Livsstil/livskvalitet

   Projektnamn  Kommun
 Idécentrum Kafjärden  Eskilstuna
 Skebo i hjärtat av Sörmland  Flen
   Hässelbymuseet steg 2  Gnesta
     

  Läs mer om projekten här           

Insatsområde 3 - Ungdomar 13-25 år 

   Projektnamn  Kommun
     
     
     
     

 Läs mer om projekten här         

Insatsområde 4 - Besöksnäring/turism

   Projektnamn  Kommun
     
     
     
     

 Läs mer om projekten här         

 

 

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.