Godkända projektInsatsområde 1 - Entreprenörskap - Mer om projekten

   

Grönsaker på friland - ett bidrag till angelägna
samhällsutmaningar. förstudie
Kommun: Vingåker, Katrineholm, Flen, Gnesta, 
Nykvarn, Strängnäs, Eskilstuna och Kungsör

 

Verktygstillverkning och utveckling av Mellösaverken
Kommun: Flen

 

Samverkan för idéutveckling och innovation
inom lantbruksnäringen
Kommun: Katrineholm och Eskilstuna

 

Fisk och Grönsaksodling i Kretsloppsbaserad
RAS anläggning inomhus
Kommun: Vingåker, Katrineholm, Flen, Gnesta,
Nykvarn, Strängnäs, Eskilstuna och Kungsör

 

Affärsplan Näshulta
Kommun: Eskilstuna

 

Martin Brolin - gårdsbutik
Kommun: Strängnäs

  Annica Skoog Wäsby Magasin/
Lars Skoogs Fastighets AB
Kommun: Eskilstuna
   
Passion för mat
Kommun: Eskilstuna
   
Hjärterum - Kulturfestival på Hjärtegården
i Örberga

Kommun: Kungsör
   
Mellösaverken AB
Kommun: Flen
   
Växthus Bommersvik Aktiebolag
Kommun: Nykvarn
   
Klara, färdiga, gå!
Kommun: Strängnäs
   
SkapaBalans, Attefall
Kommun: Flen
   
Peter Ohlsson (Vinterpark)
Kommun: Nykvarn
   
Grönsaksodling på friland - ett bidrag till angelägna
samhällsutmaningar. Genomförandeprojekt. 
Kommun: Vingåker, Katrineholm, Flen, Gnesta,
Nykvarn, Strängnäs, Eskilstuna och Kungsör
   
Sörmland - ett äppellandskap, 2019-3193
Kommun: Vingåker, Katrineholm, Flen, Gnesta, 
Nykvarn, Strängnäs, Eskilstuna och Kungsör
   
Vinägerfabrik på Högtorp gård i Mellösa
Kommun: Flen

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.