Godkända projekt

Insatsområde 1 - Entreprenörskap

   Projektnamn  Kommun
   Grönsaker på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar  Vingåker, Katrineholm, Flen, Gnesta, Nykvarn, Strängnäs, Eskilstuna, Kungsör
     
     
     

 Mer om projekten          

 Insatsområde 2 - Livsstil/livskvalitet

   Projektnamn  Kommun
 Idécentrum Kafjärden  Eskilstuna
 Skebo i hjärtat av Sörmland  Flen
   Hässelbymuseet steg 2  Gnesta
 Livskvalité i Sörmland  Strängnäs

  Mer om projekten         

Insatsområde 3 - Ungdomar 13-25 år 

   Projektnamn  Kommun
   Makerspace Kungsör  Kungsör
     
     
     

 Mer om projekten         

Insatsområde 4 - Besöksnäring/turism

   Projektnamn  Kommun
     
     
     
     

 Mer om projekten         

 

 

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.