Godkända projektInsatsområde 1 - Entreprenörskap - Mer om projekten

  

Grönsaker på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar
Kommun: Vingåker, Katrineholm,  Flen, Gnesta,
Nykvarn,  Strängnäs, Eskilstuna och Kungsör

 

Verktygstillverkning och utveckling av Mellösaverken
Kommun: Flen

 

Samverkan för idéutveckling och innovation inom lantbruksnäringen
Kommun: Katrineholm och Eskilstuna

 

Fisk och Grönsaksodling i Kretsloppsbaserad
RAS anläggning inomhus
Kommun: Vingåker, Katrineholm,  Flen, Gnesta,
Nykvarn,  Strängnäs, Eskilstuna och Kungsör

 

Affärsplan Näshulta
Kommun: Eskilstuna

 

Martin Brolin - gårdsbutik
Kommun: Strängnäs

  Annica Skoog Wäsby Magasin/Lars Skoogs Fastighets AB
Kommun: Eskilstuna
   
Passion för mat
Kommun: Eskilstuna
   
Hjärterum - Kulturfestival på Hjärtegården i Örberga
Kommun: Kungsör
   
Mellösaverken AB
Kommun: Flen
   
Växthus Bommersvik Aktiebolag
Kommun: Nykvarn
   
Klara, färdiga, gå!
Kommun: Strängnäs

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.