Godkända projekt

Insatsområde 1 - Entreprenörskap - Mer om projekten

    

Grönsaker på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar
Kommun: Vingåker, Katrineholm,  Flen, Gnesta, Nykvarn,  Strängnäs, Eskilstuna och Kungsör

    

Verktygstillverkning och utveckling av Mellösaverken
Kommun: Flen

    

Samverkan för idéutveckling och innovation inom lantbruksnäringen
Kommun: Katrineholm och Eskilstuna

    

Fisk och Grönsaksodling i Kretsloppsbaserad RAS anläggning inomhus
Kommun: Vingåker, Strängnäs, Flen, Gnesta, Katrineholm och Eskilstuna

 

Affärsplan Näshulta
Kommun: Eskilstuna

 

Martin Brolin - gårdsbutik
Kommun: Strängnäs

  Annica Skoog Wäsby Magasin/Lars Skoogs Fastighets AB
Kommun: Eskilstuna
   

Insatsområde 2 - Livsstil/livskvalitet  - Mer om projekten

 

Idécentrum Kafjärden
Kommun: Eskilstuna

 

Skebo i hjärtat av Sörmland
Kommun: Flen

Hässelbymuseet steg 2
Kommun: Gnesta

Livskvalité i Sörmland
Kommun: Strängnäs

Framtidssatsningen
Kommun: Vingåker

Insatsområde 3 - Ungdomar 13-25 år -Mer om projekten

 

Makerspace Kungsör
Kommun: Kungsör

Insatsområde 4 - Besöksnäring/turism -Mer om projekten 

 

New Zealand Café & Bakery
Kommun: Katrineholm 

Utställning Axel Oxenstierna
Kommun: Eskilstuna

 

          

 

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.