Nyheter

<-- Äldre inlägg

Deadlines för ansökningar 2020

2020-05-15

 

LAG/styrelsen har 3 beslutstillfällen under våren 2020 när LAG-beslut för projekt kan fattas. För att hinna behandla ansökan till mötet behöver den vara inne på Jordbruksverkets e-tjänst i god tid före LAG:s möte. Stoppdatum är därför satt minst fyra veckor innan beslutsmöte (LAG-möte). Mer inforamtio om ansökan hittar ni här.

Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2020:

16 januari (till LAG-mötet den 19 februari)
- 30 mars (till LAG-mötet den 11 maj) 
- 18 maj (till LAG-mötet den 15 juni)

Läs mer

Projektbeslut - Höghöjdsbanan

2020-05-15

Den 15 maj fick projektet "Höghöjdsbana" startbesked från Jordbruksverket. Projektägare är Katrineholms Äventyrsklubb.

Katrineholms Äventyrsklubb vill locka kommunens invånare ut i naturen genom äventyr. Syftet med projektet är att fler i området ska hitta ut i naturen och intressera sig för naturen och dess värden samt att nå personer som kanske inte vanligtvis intresserar sig i dessa frågor. Målet med projektet är att skapa en natur och äventyrsanläggning med flera olika alternativa utmaningar som kan få människor att växa och utmana sin egna tryggehtsgränser. Anläggningen kommer bland annat bestå av höghöjdsbana och hinderbana. Banan kommer vara miljövänlig utan skador på träd. Hinderbanan som är säker att använda utan instruktör kommer att vara tillgänglig gratis för alla som besöker området.

Läs mer om projektet:

- under fliken godkända projekt

- i nyhetsartikel Sörmlandsbygden

- i nyhetsartikel Katrineholms kuriren


Läs mer

Obs! Årsstämman den 20 april inställd

2020-04-16

Leader Södemanlands årsstämma den 20 april ställs in på grund av Covid-19. Vi återkommer med nytt datum. Verksamhetsledare Kristin Vettorato kommer att kontakta alla som anmält sig till stämman.

Kontakt: info@leadersodermanland.se

Handlingar:
Dagordning
Årsredovisning
Valberedningens förslag
Revisionsberättelse

Läs mer

Extra information från Jordbruksverket med anledning av coronaepidemin

2020-04-05

Under nu rådande omständigheter med Corona/Covid-19 är det sannolikt att projekt kommer att behöva ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster med kort varsel och till en viss kvarvarande kostnad. Enligt gällande regelverk finns det möjlighet att godkänna dessa kostnader om de är kopplade till projektet, bedöms som rimliga och om villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. En bedömning kommer att göras i det enskilda fallet.

Stödmottagare ska i så stor utsträckning som möjligt begränsa kostnaderna för de aktiviteter som inte kan genomföras. Detta genom att, om möjligt, avboka aktiviteter och utnyttja avbeställningsskydd eller andra eventuella försäkringar.

När det är lämpligt ska stödmottagaren utnyttja de möjligheter som finns för att begränsa påverkan på projektets syfte och mål. Det kan ske genom att man genomför aktiviteten i en alternativ form. Till exempel kan möten och informationsträffar hållas på distans via tillgänglig teknik.

Om konsekvenserna av avbokningar eller inställda evenemang påverkar projektet i den grad att det riskerar att inte kunna nå sina mål, bör stödmottagaren ta kontakt med behörig myndighet för att diskutera möjliga lösningar för projektet.

Jordbruksverket uppmanar stödmottagare att följa samhällsutvecklingen och den information som ges av Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Projektbeslut Jordbruksverket - Utveckling av besöksmålet Julita gård

2020-04-02

Den 1 april fick projektet "Utveckling av besöksmålet Julita gård - kulturmiljöer i världsarvsklass. Delprojekt landskapsanalys" startbesked från Jordbruksverket. Projektägare är Stiftelsen Nordiska museet.

Projektet är en del i ett större arbete med att utveckla Julita gård som besöksmål och destination, där Stiftelsen Nordiska museet kommer undersöka förutsättningarna för om Julita gård kan bli ett världsarv. Syftet med leaderprojektet är att med hjälp av en landskapsanalys se vilka spår som finns bevarade i dagens landskap och att peka ut landskapets kulturhistoriska värden. Målet med projektet är genomföra en landskapsanalys av den historiska odlingsmarken. Projektet är ett företagsstöd.

Läs mer om projektet här

Läs mer

Projektbeslut Jordbruksverket - Förstudie: Byahus och tillhörande bostäder i Läppe

2020-03-31

Den 31 mars fick projektet Förstudie: Byahus och tillhörande bostäder i Läppe startbesked från Jordbruksverket. Projektägare är Vingåkers kommun

Vid flera undersökningar har det visat sig finnas ett starkt behov av en samlingspunkt, och nya bostäder, för Läppes fortsatta utveckling. I dag saknar Läppe en gemensamhetslokal och en mångfald av bostäder för både yngre och äldre. Det finns dock ett stort lokalt engagemang för bygden, och byalaget har under flera år arbetat för denna idé. Detta leaderprojekt innefattar att byalaget Kreativa Läppe i samverkan med Vingåkers kommun ska genomföra en förstudie, där målet är att ta fram ett adekvat underlag för att förverkliga byalagets slutmål: att få ett byahus med olika former av bostäder i anslutning. 

Läs mer om projektet

- på Leader Södermanlands hemsida
- på Vingåkers kommuns hemsida

Läs mer

Projektbeslut - Hundträningsgård

2020-03-24

Den 23 mars fick projektet Hundträningsgård startbesked från Jordbruksverket. Projektägare är Herrfallet Aktiebolag.

Från besökarna vid Herrfallet har det under en längre tid funnits en efterfrågan på en inhägnad yta för hundar, där de kan träna lös hund under ordnade former. Det finns idag många grupper som vill hålla på med exempelvis rallylydnad, agility, lydnadsträning och valpkurser. Herrfallet är ett naturreservat med gällande koppeltvång vilket begränsar möjligheterna att genomgöra denna typ av aktiviteter. Syftet med leaderprojektet är att skapa en hundträningsgård i anslutning till naturreservatet. Det kommer inte kosta något att använda gården, den ska vara tillgänglig för alla som besöker området, men projektet skapar förutsättningar för Herrfallet att ta emot grupper som behöver an plats för att träna lös hund. Projektet är ett företagsstöd.

Läs mer om projektet här

Läs mer

Årsstämma 2020

2020-03-09

 

Med anledning av Covid-19 så kollar vi på alternativ för att genomföra Leader Södermanlands årsstämma, att hålla den på distans eller skjuta upp mötet. Vi återkommer med mer information framöver.

Tid: Måndagen den 20 april 2020, kl.18.00 

Plats: Munktell Science Park, Portgatan 3, Eskilstuna 

Anmälan: senast 6 April till marlene.lindstrom@leadersodermanland.se

Information: Dagordning och handlingar går att hitta på hemsidan f.o.m. den 6 den april


Läs mer

LAG BEVILJADE TRE NYA PROJEKT DEN 19 Februari

2020-02-28

Valla IP Aktivitetspark
Projektägare - Valla Idrottsförening

Syftet med projektet är att bidra till förbättrad hälsa i Valla med omnejd genom att skapa ytor för spontanidrottande samt rörelse för alla. Målet med projektet är att anlägga en aktivitetspark som innehåller: motorikbana, gräsytor, näridrottsplats med konstgräs och sarg, konstgräsfotbollsplan, lekytor i form av konstgräsbeklädda kullar samt löparbanor.

Obemannad butik i Valskog
Projektägare - Valskogbygden i utveckling ekonomisk förening

Syftet med projektet är att bidra till ökad service av dagligvaror i Valskog med omnejd. Målet med projektet är att starta en obemannad matbutik i Valskog.

Förstudie: Byahus och tillhörande bostäder i Läppe
Projektägare - Vingåkers kommun

Syftet med projektet är att bidra till bygden Läppes utveckling genom att skapa en mötesplats och servicepunkt. Målet med projektet är att ta fram ett underlag som klargör vad som behöver göras (när, av vem, och hur) för att i nästa steg kunna förverkliga slutmålet: att skapa ett byahus i Läppe med service och med olika former av bostäder i anslutning till detta. 

Läs mer

Projektbeslut - Motorer och käk

2020-02-28

Den 26 februari fick projektet Motorer och käk startbesked från Jordbruksverket. Projektägare är Turinge-Taxinge församling.

Idén bakom Motorer och käk är ungdomarnas efterfrågan och vilja. Genom samtal med ungdomar om vad som saknas och vad som kan gynna samhället, växte tanken fram. Genom att mötas och samtal över vad som var skulle kunna vara möjligt att ordna men också vilka storslagna drömmar som fanns bland ungdomarna. En plats att vara, att kunna byta idéer, att få hjälp med lättare och svårare projekt inom motorvärlden.

Syftet med projektet är att inkludera ungdomar i samhällsstrukturen, öka tryggheten i samhället och öka gemenskapsbildningen, genom att främja och ta tillvara på ungdomars motorintresse. Målet med projektet är att skapa en mötesplats för ungdomar med motorintresse i Nykvarn, där de kan träffas, mecka, få hjälp. Målet är även att genomföra aktiviteter och utbildningar samt att starta nätverk och samverkan mellan olika aktörer och ungdomar i Nykvarn.

Läs mer
<-- Äldre inlägg

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.