Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

Projektbeslut - Planetskötare i praktiken

Publicerat 2019-11-14

Projektet Planetskötare i praktiken, barn planterar och skyddar träd, för klimatet och för mångfalden (förstudieprojekt), har fått startbesked från Jordbruskverket. Projektägare Änggärdet Ekonomisk förening.

Många människor känner idag oro för vad klimatförändringarna ska innebära, framförallt för deras barns framtid. Denna oro kan bli passiviserande om man inte kan göra något konstruktivt för att bromsa denna förändring. Det finns ett dokumenterat behov av trädplantering globalt och lokalt för att skapa koldioxidsänkor. Det här projektet kommer att undersöka förutsättningarna för, och i liten skala pröva möjligheten för, att barn som en del i undervisningen kan plantera och skydda träd. Syftet är att bidra till åtgärder för klimat och miljö genom att markägare, kommun, skolor, föräldrar och barn samverkar kring trädplantering och även lär sig mer om trädens roll i ekosystemet. 

Läs mer på vår hemsida

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.