Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

Projektbeslut - Good Enough

Publicerat 2019-11-05

Projektet Good Enough har fått startbesked från Jordbruksverket.

I Sverige idag ökar den Psykiska ohälsan hos unga lavinartat. Kungsörs ridklubb märker detta dagligen hos ungdomarna, framför allt tjejer, som besöker ridverksamheten. Ångest, depression, självskadebeteenden och dåligt självförtroende, men framför allt en otrolig prestationsångest, många upplever att de hela tiden måste vara perfekta och fullkomligt felfria. Ledarna på ridklubben gör så gott de kan för att hjälpa ungdomarna men resurserna räcker inte till och verktygen saknas. 

Syftet med leaderprojektet är att minska den psykiska ohälsan som växer bland unga, genom att stärka självkänsla och självförtroende. Målet är att genomföra en serie träffar där deltagarna, ungdomar och ledare, får konkreta verktyg och exempel som de kan använda för personlig utveckling och i utvecklingen av verksamheten.

Läs mer om projektet på
- Kungsörs ridklubbs hemsida
- Leader Södermanlands hemsida

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.