Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

Projektbeslut - Mellösaverken AB

Publicerat 2019-09-05

Idag har projektet Mellösaverken AB fått startbesked från Jordbruksverket. Mellösaverken är en fd tumstocksfabrik som numera är plats för bostäder, ateljéer, verkstäder och odling. Genom att använda en lokalerna i fastigheten vill projektägarna bygga ett starkare ”community” kring byggnaden i bygden. Leaderprojektet går ut på att bygga om en lokal som kallas Tumstocken till ett aktivitetskluster, ett utrymme för engagemang och kunskapsöverföring. Fokus ligger på matförädling och kultur, men lokalen kommer även användas för andra områden där det finns ett behov. Exempelvis som möteslokal för föreningar, föredrag och studiecirklar, som en pop-up butik eller för den som vill ha verksamhet bara en halv dag i veckan t.ex. fotvård eller samtalsterapi.

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.