Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

LAG BEVILJADE SJU NYA PROJEKT DEN 19 JUNI

Publicerat 2019-07-24

Attefall
SkapaBalans jobbar med hälsa, fokus ligger på den personliga utvecklingen för att minska stress, psykisk ohälsa och hitta sätt att leva hälsosamt. Det primära syftet med projektet är att diversifiera företagets verksamhet och göra det möjligt att flytta ut delar av existerande verksamhet till landsbygden. Målet med projektet är att färdigställa ett attefallshus för denna verksamhet.

64 fröer och film(er) för en smart landsbygdsutveckling i Sörmland
Syftet med projektet är att bidra till erfarenhetsutbyte genom att visa på goda exempel på vad som görs och kan göras för ett klimatsmart samhälle och en dynamisk smart byautveckling. Sörmländska landsbygden är full av utvecklingskraft, men kraften stannar oftast i den enskilda bygden. Målet med projektet är att ta fram film- och textmaterial som visar på goda exempel på vad som görs och kan göras för ett klimatsmart samhälle och en dynamisk smart byautveckling. Samt att genomföra workshops där det framtagna materialet används som verktyg.

Vinterpark
Syftet med projektet är att bidra till affärsutveckling för det egna företaget samt i förlängningen partners, företag, föreningar och intresseorganisationer. Detta genom att skapa en fysisk mötesplats i form av en vinterpark som kan användas till event, nya erbjudanden samt som en kontaktplattform och mötesplats.

Planetskötare i  praktiken, barn planterar och skyddar träd, för klimatet och för mångfalden
Syftet med projektet är att bidra till insatser för klimat och miljö, genom att markägare, kommun, skolor, föräldrar och barn samverkar och även lär sig mer om trädens roll i ekosystemet. Målet med projektet är att undersöka förutsättningarna för, och i liten skala pröva, möjligheten att barn kan som en del i undervisningen plantera och skydda träd.

Good Enough
Syftet med projektet är att minska den psykiska ohälsan som växer bland unga kvinnor, genom att stärka självkänsla och självförtroende. Målet är att genomföra en serie träffar där deltagarna, ungdomar och ledare, får konkreta verktyg och exempel som de kan använda för personlig utveckling och i det fortsatta arbetet inom verksamheten.

GPS - Grymt praktiskt styrmedel för hållbar utveckling Leader Södermanland (LAG-ägt)
Syftet med projektet är att främja och ta tillvara på ungas entreprenörskap som en naturlig del av det lokala utvecklingsarbetet. Målet är att ta fram en anpassad metod som ökar möjligheterna för ungdomar att vilja och kunna delta i bygdeutvecklingen samt att genomföra ungdomsledda projekt på landsbygden. Målet är också att samverka i de regionala utvecklingsstrukturerna och skapa ett regionalt utvecklingsforum för att öka möjligheterna för unga och vuxna att samverka.

Grönsaksodling på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar. Genomförandeprojekt.
Syftet med projektet är att skapa tillväxt och arbetstillfällen på landsbygden, bygga broar mellan stad och land, bidra till integration av nysvenskar och bidra till implementering av den nya livsmedelsstrategin (ökad självförsörjning). Målet med projektet är att 10 lantbruksföretag odlar grönsaker på friland och med nya proteingrödor, att framta en modell för matchning, bemanning och uppföljning av lantbrukare och arbetstagare samt att skapa ett antal nya säsongsarbeten och/eller helårstjänster.

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.