Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

Projektbeslut - MakerSpace Västra Mälardalen

Publicerat 2019-06-03

Projektet "MakerSpace Västra Mälardalen" har nu fått startbesked från Jordbruksverket. 

Målet med projektet är att starta och driva ett MakerSpace i Kungsör. MacerSpace är en verkstadsliknande mötesplats som uppmuntrar till delning av kunskap, verktyg och idéer. Projektet har vuxit fram från en förstudie om MacerSpace i Kungsör, som visade att det finns ett stort intresse för, och behov av mötesplatser för teknikintresserade även på landsbygden. MakerSpace finns i flera av Sveriges större städer, men det saknas exempel på mindre orter och landsbygd. Teknik kan bli ännu en gräns mellan stad och land, det här projektet har för avsikt att motverka det.

Läs mer om MakerSpace Västra Mälardalen på

- deras egna hemsida

- kommunens hemsida

- leader söderanlands hemsida

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.