Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

Deadlines för ansökningar 2020

Publicerat 2020-05-15

 

LAG/styrelsen har 3 beslutstillfällen under våren 2020 när LAG-beslut för projekt kan fattas. För att hinna behandla ansökan till mötet behöver den vara inne på Jordbruksverkets e-tjänst i god tid före LAG:s möte. Stoppdatum är därför satt minst fyra veckor innan beslutsmöte (LAG-möte). Mer inforamtio om ansökan hittar ni här.

Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2020:

16 januari (till LAG-mötet den 19 februari)
- 30 mars (till LAG-mötet den 11 maj) 
- 18 maj (till LAG-mötet den 15 juni)

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.