Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

Deadlines för ansökningar 2019

Publicerat 2019-11-14

 

LAG/styrelsen har sju beslutstillfällen 2019 när LAG-beslut för projekt kan fattas. För att hinna behandla ansökan behöver den vara inne i färdigt skick på e-tjänsten i god tid före LAG:s möte. Stoppdatum är därför satt fyra veckor innan beslutsmöte (LAG-möte). Mer inforamtio om ansökan hittar ni här. 


Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2019:

16 januari (till LAG-mötet den 13 februari)
- 13 mars (till LAG-mötet den 10 april)
- 10 april (till LAG-mötet den 7 maj)
- 22 maj (till LAG-mötet den 19 juni)
- 21 augusti (till LAG-mötet den 18 septemer)
- 20 november (till LAG-mötet den 18 december)

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.