Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

PROJEKTBESLUT JORDBRUKSVERKET

Publicerat 2019-01-22


Den 23 januari fick vi det glädjande beskedet att projektet Mojave Grönt / Mellösaverken fått startbesked av Jordbruksverket.

Verktygstillverkning och utveckling av Mellösaverken, 2017-4858
Syftet med projektet är att starta upp verktygstillverkning och odlingsverksamhet i Mellösa. Projektet är kopplat till Mellösaverken och är en del av den långsiktiga visionen för lokalen. Att lokalen ska fyllas med affärsverksamheter, bli en träffpunk, inspirera till entreprenörskap, bidra till fler arbetstillfällen och stärka bygdens attraktionskraft.
Läs mer om projektet här 

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.